Nasze podejście do ESG

Już dziś budujemy świetlaną przyszłość. Dzięki zasadom ESG tworzymy realną wartość w biznesie: napędzamy innowacje, pogłębiamy relacje międzyludzkie, redukujemy koszty, zwiększamy naszą ofertę i umacniamy swoją reputację dobrego pracodawcy.

Maksymalizujemy efekty, koncentrując się na czterech strategicznych obszarach:

Badanie znaczenia czynników ESG

Raz na dwa lata przeprowadzamy badanie znaczenia czynników ESG. Angażujemy w tym celu naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, aby móc spojrzeć z wielu perspektyw na wpływ, jaki Prologis wywiera na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo.

Nasza ostatnia ocena wyłoniła cztery istotne kwestie:

  • Emisje
  • Energia
  • Pośrednie skutki ekonomiczne
  • Lokalne społeczności

Uznanie

Jesteśmy dumni, że nasze wysiłki i osiągnięcia zdobyły globalne uznanie.

Prologis Capelin Distribution Center

Ochrona środowiska

Implementujemy ekologiczne rozwiązania, które służą środowisku, naszym klientom i lokalnym społecznościom Europy Środkowej.

Team members volunteer their time during IMPACT Day 2020

Odpowiedzialność społeczna

Dbamy o ludzi na terenie naszych parków i w pobliżu nich, przez co wzmacniamy relacje długofalowe – fundamenty sukcesu.

Team members look at a laptop screen inside a warehouse

Ład korporacyjny i etyka biznesu

Działamy według najwyższych standardów etycznych.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.