Polish Team on Impact Day

Uvedomujeme si náš vplyv

Prologis sa snaží byť dobrým susedom, pretože vďaka budovaniu trvácnych vzťahov v oblastiach, kde naši zamestnanci žijú a pracujú, sa miestne komunity otvorene zaujímajú o ďalší rast a výstavbu, a to nám umožňuje poskytovať lepšie služby pre našich zákazníkov. Vďaka našej celosvetovej iniciatíve IMPACT Day môžu naši zamestnanci sami vnímať a rozširovať silné sociálne hodnoty spoločnosti a majú tiež možnosť demonštrovať naše základné hodnoty, akými sú integrita, mentorstvo, nadšenie, zodpovednosť, odvaha a tímová práca. V roku 2019 počas IMPACT Day odpracovalo viac ako 1 000 našich zamestnancov po celom svete dohromady 8 000 hodín pre 48 charitatívnych organizácií.

Football pitch

Športom budujeme ducha komunity

V snahe povzbudiť zamestnancov k zdravému a pozitívnemu životnému štýlu a kultivovať širší zmysel pre komunitu vo vnútri i za hranicami parku vybudoval Prologis v niektorých parkoch ihriská na malý futbal. Zákazníci a ich zamestnanci môžu priestory využívať svojvoľne a zadarmo. V rámci posilnenia väzieb s miestnou komunitou je futbalové ihrisko v Prologis Park Bratislava dokonca prístupné aj širokej verejnosti. Ihriská každoročne využívame na organizovanie teambuildingových akcií v podobe športových turnajov, počas ktorých v duchu zdravej súťaživosti súperia tímy zákazníkov a spoločnosti Prologis.

School Visits

Učíme logistiku

Pritiahnuť a udržať si zamestnancov sa stáva v odvetví logistiky kľúčové. Keďže chceme osloviť dnešných študentov, ktorí majú záujem ovplyvňovať budúcnosť tohto v 21. storočí životne dôležitého priemyselného odvetvia, organizujeme školské návštevy parkov Prologis v stredoeurópskom regióne. Na exkurzii môžu študenti získať užitočné skúsenosti a dozvedieť sa viac o fungovaní logistických parkov v praxi.

Prologis Park Chorzów
Vaše podnikanie

Vaše podnikanie

Postaráme sa o každodenný chod parku. K dispozícii vám bude náš špecializovaný tím, vďaka ktorému sa budete môcť sústrediť len na to, čo robíte najlepšie.

Football tournament
Vaši ľudia

Vaši ľudia

Sme presvedčení, že vaši ľudia si zaslúžia pracovať v tých najlepších priestoroch a zázemí, a myslíme na to aj pri navrhovaní našich budov.

Prologis ParkLife
Park Life

Park Life

Vytvárame miesta, kde môže podnikanie našich zákazníkov rásť, kde sa zamestnanci tešia do práce.