Prologis Park Wroclaw Hala 4

 

Európska divízia Prologis zverejnila údaje o svojej činnosti za posledný štvrťrok a celý rok 2023. Najdôležitejšie fakty o prevádzkovom výkone, vybrané míľniky a úspechy za toto obdobie prináša nasledujúci súhrn.

Ben Bannatyne, prezident Prologis Europe:

„V poslednom štvrťroku 2023 sme zaznamenali solídny rozvoj, zdravý nárast novej výstavby a neobsadenosť hlboko pod priemerom trhu. Vzhľadom na súčasné okolnosti je dopyt po kvalitných a udržateľných skladových priestoroch naďalej silný, najmä na husto osídlených trhoch, ako je Spojené kráľovstvo, Holandsko a Nemecko. Na európskych trhoch poskytujeme zákazníkom riešenia prostredníctvom našej špičkovej platformy Prologis Essentials a tí sa môžu aj naďalej spoliehať na naše strategické portfólio pozemkov a podporu profesionálneho tímu.“

Prevádzkový výkon v Európe – Q4/2023 a celý rok 2023:

 • Celkové portfólio v Európe: 22,5 milióna metrov štvorcových*
 • Nájomná aktivita za Q4: 637 075 metrov štvorcových **:
  • 160 796 metrov štvorcových nových prenájmov
  • 476 279 metrov štvorcových predĺžených prenájmov
 • Obsadenosť portfólia: 97,7%
 • Zmena výšky nájmov za Q4: 34,4 %**
 • Zmena výšky nájmov za celý rok: 27,3 %**

Prevádzkový výkon v strednej Európe a na Slovensku – Q4/2023 a celý rok 2023:

 • Celkové portfólio v strednej Európe: 4,92  milióna metrov štvorcových *
 • Nájomná aktivita za Q4: 348 367 metrov štvorcových **:
  • 55 321 metrov štvorcových nových prenájmov
  • 236 443 metrov štvorcových predĺžených prenájmov
 • Obsadenosť portfólia v strednej Európe: 95,7%

 • Celkové portfólio na Slovensku: 477 113 metrov štvorcových*
 • Nájomná aktivita za Q4: 17 815 metrov štvorcových **:
  •  2 820 metrov štvorcových nových prenájmov
  •  9 187 metrov štvorcových predĺžených prenájmov
 • Obsadenosť portfólia na Slovensku: 99,6 %

*  vrátane budov v prevádzke, vo výstavbe, určených na predaj, VAA/VAC a ďalších 
** v porovnaní s nájomným na začiatku prenájmu 

 

Kľúčové prenájmy:

 • 30 501 metrov štvorcových pre IFCO Systems v Prologis Park Coventry DC10, Veľká Británia
 • 21 868 metrov štvorcových pre Alive Events v Prologis Park Plessis Pate DC1, Francúzsko
 • 19 779 metrov štvorcových pre BCUBE Poland Services Sp. z o.o. v Prologis Park Dabrowa DC1C, Poľsko
 • 13 823 metrov štvorcových pre EXPERIS France v Prologis Park Moissy DC5, Francúzsko

 

Rozloženie kapitálu – Q4/2023 a celý rok 2023:

Nová výstavba:

 • Celková developerská činnosť vo štvrtom štvrťroku dosiahla 137 833 metrov štvorcových. Nové projekty sa nachádzali v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Taliansku a Spojenom kráľovstve, z čoho 55,6 % vznikalo na mieru.
 • Za celý rok 2023 bolo spustených 26 developerských projektov s celkovou rozlohou 356 545 metrov štvorcových, z ktorých 60,3 % tvorili budovy stavané na mieru.

 

Doplnkový komentár Bena Bannatyna, prezidenta Prologis Europe:

„V uplynulom roku sme v čoraz väčšej miere pokrývali prevádzkové potreby našich zákazníkov prostredníctvom platformy Prologis Essentials. Uvedomujeme si, že miestne špecifiká, ako napríklad povoľovacie procesy, sú čoraz viac naviazané na agendu ESG, preto vyvíjame riešenia orientované na budúcnosť v oblastiach prevádzky, energetiky a udržateľnosti, elektromobility či pracovnej sily. Napríklad v oblasti energetiky sme rok 2023 ukončili s kapacitou výroby solárnej energie na úrovni 500 MW, čo je polovica nášho cieľa do roku 2025 – sme teda na najlepšej ceste prekonať hranicu 1 GW.“

 

Poznámka Evy van der Pluijm-kok, viceprezidentky oddelenia Prologis Research v Európe

Prologis zverejnil svoju výročnú výskumnú správu so siedmimi predpoveďami na nadchádzajúci rok. Naši odborníci považujú rok 2024 za obdobie zdravého rastu dopytu, obmedzenej ponuky, technologického rozvoja logistických nehnuteľností a obratu na kapitálových trhoch.

Čo predpovedáme na rok 2024:

 1. Pri pohľade na dvojciferný rast námornej a kamiónovej prepravy predpokladáme koniec globálnej recesie v segmente nákladnej logistiky. 
 2. Zintenzívni sa prepad stavebnej aktivity, pričom nové projekty budú z globálneho pohľadu na najnižšej úrovni od finančnej krízy v roku 2008. 
 3. Latinská Amerika zažíva rekordný dopyt, ktorý bude pokračovať aj v roku 2024, a to najmä v Mexiku v dôsledku nearshoringu. 
 4. Čistá absorpcia priestorov v Číne dosiahne druhú najvyššiu úroveň v histórii, čo pomôže vyriešiť „previs“ na strane ponuky z uplynulých rokov. 
 5. Technológie, najmä umelá inteligencia, zvýšia energetické nároky logistických prevádzok, čo bude motivovať vlastníkov priestorov, aby zdvojnásobili svoju solárnu kapacitu. 
 6. Vývoj úrokových sadzieb zdvojnásobí financovanie nehnuteľností súkromným kapitálom.
 7. Očakáva sa, že sadzby na európskych kapitálových trhoch budú klesať, zatiaľ čo v Ázii budú rásť.

Celá výskumná správa

 

GROUNDBREAKERS 2024 V LONDÝNE

Rok 2024 prinesie ďalšie novinky: naše odborné fórum GROUNDBREAKERS sa po prvýkrát presunie do Európy! Uskutoční sa v októbri v Londýne a my sa už teraz pripravujeme na toto výnimočné podujatie. Na fóre sa stretnú regionálni lídri na panelových diskusiách na témy, ako sú inovácie v oblasti energetickej udržateľnosti, umelá inteligencia a dodávateľský reťazec. Ak chcete dostávať najnovšie informácie a včas si zabezpečiť miesto na Groundbreakers, prihláste sa na odber mailing listu.

 

Dodatočné zdroje a podrobnosti:

 

O SPOLOČNOSTI PROLOGIS
Prologis, Inc. je globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, ktorý sa zameriava na trh s vysokým rastom a vysokým prekážkami vstupu. K 31. decembru 2023 spoločnosť vlastnila (či už samostatne alebo formou spoločných investičných podnikov) nehnuteľnosti a developerské projekty s celkovou očakávanou rozlohou približne 1,2 miliardy stôp štvorcových (115 miliónov metrov štvorcových) v 19 krajinách. Prologis prenajíma moderné distribučné priestory pestrej škále približne 6 700 zákazníkov z dvoch hlavných oblastí: business-to-business a retailového/online fulfillmentu.

VÝHĽADOVÉ VYHLÁSENIA
Informácie v tomto oznámení nie sú historickými faktami, ale výhľadovou prognózou podľa § 27A zákona o cenných papieroch (Securities Act) [USA] z roku 1933, v znení neskorších predpisov a § 21E zákona o burze cenných papierov (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, v znení neskorších predpisov. Tieto výhľadové prognózy sú založené na aktuálnych očakávaniach, odhadoch a predpovediach, týkajúcich sa odvetví a trhov, na ktorých spoločnosť Prologis pôsobí, ako aj presvedčeniach a predpokladoch uskutočnených manažmentom. Tieto prognózy zahŕňajú faktor neistoty, ktorý môže výrazne ovplyvniť hospodárske výsledky spoločnosti Prologis. V prípadoch výhľadových prognóz, ktoré zo svojej povahy väčšinou nie sú historickým faktom, sa obvykle vyskytujú varianty výrazov ako „očakáva sa“, „je možné čakať“, „predpokladá sa“, „zamýšľa“, „plánuje“, „pravdepodobne“ alebo „odhaduje“ či výrazov s obdobným významom. Všetky konštatovania týkajúce sa nami predpokladaných budúcich prevádzkových výsledkov, udalostí a vývoja – vrátane konštatovaní týkajúcich sa rastu nájmov a obsadenosti, developerskej činnosti a zmien v predajoch alebo podielu a objemu nehnuteľností, dispozičných aktivít, všeobecných podmienok v zemepisných oblastiach, v ktorých pôsobíme, synergií, ktorých je možné dosiahnuť na základe nami uskutočnených fúzií, našej úverovej a finančnej pozície, našej schopnosti tvoriť nové fondy nehnuteľností alebo dostupnosti kapitálu v existujúcich či nových fondoch nehnuteľností - je treba považovať za výhľadové prognózy. Tieto prognózy nie sú zárukou budúcich výsledkov a zahŕňajú určité riziko, mieru neistoty a predpoklady, ktoré nie je možné vždy presne predvídať. Napriek tomu sme úprimne presvedčení o tom, že očakávania uvedené v našich výhľadových prognózach sú založené na rozumných predpokladoch, nemôžeme poskytovať žiadne záruky toho, že sa naše očakávania skutočne naplnia.

Skutočný vývoj a výsledky sa preto od našich výhľadových prognóz a očakávaní môžu výrazne líšiť. Medzi faktory s potenciálnym vplyvom na skutočné výsledky patria napríklad (avšak nie výlučne): (i) vnútroštátna, medzinárodná, regionálna a lokálna hospodárska klíma, (ii) zmeny na finančných trhoch, vývoj úrokových sadzieb a výmenných kurzov, (iii) zvýšená či neočakávaná konkurencia pre naše nehnuteľnosti, (iv) riziká súvisiace s akvizíciami, dispozíciami a výstavbou nehnuteľností, (v) udržiavanie statusu investičného trustu (REIT) a daňovej štruktúry, (vi) dostupnosť financovania a kapitálu, úroveň našich úverov a naša úverová schopnosť, (vii) riziká súvisiace s našimi investíciami do projektov, kde pôsobíme v roli spoluinvestora, a fondov vrátane našej schopnosti vytvárať takéto nové projekty a fondy, (viii) riziko podnikania na medzinárodnej úrovni, vrátane kurzových rizík, (ix) environmentálne neistoty a riziká živelných pohrôm a (x) riziká spojené s pandémiou COVID-19 a (xi) ďalšie faktory uvedené spoločnosťou Prologis v správach pre [americkú] komisiu pre burzu a cenné papiere v kapitole „Rizikové faktory“. Spoločnosť Prologis nie je povinná výhľadové prognózy uvedené v tomto dokumente priebežne aktualizovať. 

 

Starší článok
Počas sviatkov sme opäť pohostili zamestnancov maďarských parkov Prologis tradičnými pochúťkami

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.