Nastal čas na odvážne predpovede!

Výskumné oddelenie Prologis Research využilo desaťročia skúseností, vlastné dáta a jedinečné poznatky o trhu s nehnuteľnosťami, aby predpovedalo sedem trendov na rok 2024.

 1. Koniec globálnej recesie v nákladnej preprave, ktorému nasvedčuje dvojciferný rast kamiónovej a námornej logistiky. 
 2. Prehlbujúci sa prepad v stavebníctve – najnižšia globálna stavebná aktivita od finančnej krízy v roku 2008. 
 3. Nájomné v Latinskej Amerike vzrastie o 100 %, čím prekročí celosvetový priemer; tento rast je čiastočne spôsobený nearshoringom. 
 4. Ročný dopyt v Číne dosiahne druhú najvyššiu úroveň v histórii, čo pomôže prenajať neobsadené priestory z uplynulých rokov. 
 5. Technológie, najmä umelá inteligencia, zvýšia energetické nároky logistických nehnuteľností a majitelia skladov budú motivovaní zdvojnásobiť svoju solárnu kapacitu. 
 6. Klesajúce úrokové sadzby zdvojnásobia financovanie nehnuteľností súkromným kapitálom (v prípade klesajúcich úrokových sadzieb sa prikláňame k teórii býčieho trhu). 
 7. Obrat miery trhovej kapitalizácie. Horné sadzby v USA a Európe klesnú, zatiaľ čo nárast sa začne týkať Ázie.

 

Prognózy na rok 2023 poukázali na kľúčové témy: výstavba sa spomalila v dôsledku prísnejších právnych predpisov, zvýšili sa úrokové sadzby a náklady na výstavbu. Nearshoring a požiadavky na udržateľnosť boli v súlade s trendom, ktorý sme očakávali. Zotavenie e-commerce nemalo vplyv na výšku nájomného za logistické priestory.


1. Koniec globálnej recesie v nákladnej preprave, ktorému nasvedčuje dvojciferný rast kamiónovej a námornej logistiky. Ako prvý z toho bude zrejme profitovať región južnej Kalifornie. 

 • Objem dovozu v prístavoch Los Angeles a Long Beach prekročí úroveň spred pandémie. Prístavy zaznamenali od februára 2023 nárast dovozu o 46 % a dočasné vplyvy ustúpili (napríklad proces vyjednávania s ILWU alebo vysoká variabilita dopytu od koncových používateľov v období po vypuknutí COVID-19, čo ovplyvnilo obchod, výrobcov aj dodávateľov). 

 • Dopyt po logistických nehnuteľnostiach v južnej Kalifornii sa zaradí medzi top 5 v Spojených štátoch a dosiahne najvyššiu úroveň od roku 2021.

Port Volumes
Market Fundalemntals California

2. Prehlbujúci sa prepad v stavebníctve – najnižšia globálna stavebná aktivita od finančnej krízy v roku 2008.

 • Náklady na výstavbu v priebehu roka 2023 vzrástli o 5 až 10 % vo väčšine regiónov s výnimkou Európy. 

 • Pri globálnom náraste kapitálových sadzieb o približne 200 bázických bodov v USA a 150 bázických bodov v Európe obmedzili novú výstavbu hlavne nižšie marže. V roku 2023 špekulatívna výstavba poklesla medziročne o 65 % v USA a o viac ako 50 % celosvetovo. 

 • Investície do výroby a infraštruktúry a stabilizácia trhu s bývaním zvýšia dopyt po stavebných materiáloch, čo podporí rast cien komodít. Trh práce zostane napätý.

Global speculative development starts

3. Nájomné v Latinskej Amerike vzrastie o 100 %, čím prekročí celosvetový priemer; tento rast je čiastočne spôsobený nearshoringom. 

 • Rekordne vysoký dopyt v Latinskej Amerike bude pokračovať aj v roku 2024, a to najmä v Mexiku. 

 • Miera neobsadenosti priestorov v Mexiku je nižšia ako 2 % a očakáva sa, že zostane nízka počas celého roka 2024, čo komplikuje zákazníkom získavanie nových priestorov. Medzi prekážky novej výstavby patrí zlý prístup k zdrojom energie, najmä vzhľadom na nové nároky logistických nehnuteľností, alebo zložité povoľovacie procesy. 

 • Očakávame, že miera neobsadenosti v Brazílii dosiahne stredne vysoké jednociferné hodnoty. Nájomné sa v oboch krajinách zvýši tak, aby zodpovedalo nákladom na výstavbu, pričom hodnota pozemkov v Mexiku aj v Brazílii rýchlo porastie.

Market fundamentals Mexico
Vacancy

4. Ročný dopyt v Číne dosiahne druhú najvyššiu úroveň v histórii, čo pomôže prenajať neobsadené priestory z uplynulých rokov. 

 • Vývoj čínskeho trhu s logistickými nehnuteľnosťami bol brzdený súbehom niekoľkých výnimočných okolností: 

i. obmedzenia súvisiace s COVID-19, ktoré narušili rozhodovanie podnikov a poškodili dôveru spotrebiteľov, 
ii. reštriktívna politika krajiny v technologickom a realitnom sektore, 
iii. premiestňovanie výrobných závodov, 
iv. celosvetový hospodársky pokles práve v čase, keď boli obmedzenia zrušené. 

 • V dôsledku týchto faktorov dopyt v rokoch 2022 a 2023 stagnoval. 

 • V roku 2024 dôjde k ďalšiemu uvoľneniu fiškálnej a menovej politiky, čo vytvorí stimuly na strane dopytu a prispeje k rozvoju technológií – napríklad vozidiel na nový typ pohonu (NEV), nabíjacích staníc alebo čipov. Rast e-commerce, ktorý do októbra 2023 medziročne spomalil na 8 %, v roku 2024 opäť zrýchli na hodnotu minimálne 10 %. (1)

5. Technológie, najmä umelá inteligencia, zvýšia energetické nároky logistických nehnuteľností a majitelia skladov budú motivovaní zdvojnásobiť svoju solárnu kapacitu. 

 • Výdavky na výskum a vývoj umelej inteligencie sa neustále zvyšujú. Len v USA sa vládne výdavky na umelú inteligenciu v roku 2022 medziročne zvýšili o 21 %. (2) Využívanie dátových centier zvýši energetickú náročnosť prevádzok. 

 • Zároveň bude rásť popularita automatizačných riešení. Očakávame, že v najbližších desiatich rokoch bude polovica skladov využívať autonómne mobilné roboty a v najbližších 10 až 15 rokoch bude 10 až 20 % skladov využívať automatizované skladovacie/expedičné systémy. 

 • Rastie potreba nabíjania elektrických vozidiel (EV). Zatiaľ čo Čína má náskok vo využívaní elektrických kamiónov, v Európe a USA sa zavádzanie elektrických vozidiel zrýchlilo najmä v posledných dvoch rokoch. (3)

 • Solárna energia je kľúčovým udržateľným zdrojom energie. Náklady na jej výrobu sú ekonomicky prijateľné a vládne stimuly môžu urýchliť jej širšie zavádzanie. Je nepravdepodobné, že by problémy s dodávateľským reťazcom obmedzovali inštaláciu nových solárnych systémov aj v roku 2024.

US Goverment spending AI and Electric truck registration and sales

 

6. Klesajúce úrokové sadzby zdvojnásobia financovanie nehnuteľností súkromným kapitálom. 

 • Naše prognózy vychádzajú z pozitívneho výhľadu na vývoj úrokových sadzieb. Decembrová prognóza členov Federálneho výboru pre operácie na voľnom trhu predpokladá na rok 2024 mediánovú sadzbu v pásme stredných 4 %, čo je menej ako v roku 2023, keď sa pohybovala v pásme stredných 5 %. Očakávame, že inflácia spomalí rýchlejšie, než sa všeobecne predpokladá. 

 • Očakávame tiež, že výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov v roku 2024 klesnú pod 4 %, pričom v súčasnosti prevláda názor, že výnosy sa budú pohybovať okolo 4 %. (4) 

 • Firmy nesiahli do svojich finančných rezerv, pretože očakávajú pokles úrokových sadzieb v druhej polovici roka 2024 a zmenu hospodárskeho cyklu na kapitálových trhoch.

Historical real estate fundrasing
Research graph


7. Obrat miery trhovej kapitalizácie. Horné sadzby v USA a Európe klesnú, zatiaľ čo nárast sa začne týkať Ázie. 

 • Rozdiel medzi výnosmi zo západných a ázijských trhov sa zvýšil z minima -50 bázických bodov na začiatku roka 2022 na +130 bázických bodov v 3. štvrťroku 2023. To je viac ako priemer na rok 2019, ktorý predstavoval 30 bázických bodov. 
 • Na základe našej prognózy v bode 6 očakávame, že horné sadzby v USA a Európe klesnú a v Japonsku zasa vzrastú, keďže tamojšia menová politika sa sprísňuje. Benefity z pôsobenia na čínskom trhu by mali tiež rásť, aby kompenzovali vnímané geopolitické riziká a „previs“ na strane ponuky logistických priestorov.
Cap rates global

 

SÚHRN

Tieto prognózy vychádzajú z našich jedinečných znalostí trhu a na konci roka ich znova vyhodnotíme. Podľa nášho názoru bude rok 2024 rokom zdravého rastu dopytu, obmedzenej ponuky, pokračujúceho technologického vývoja v oblasti logistických nehnuteľností a obratu na kapitálových trhoch.


Čo sme v roku 2023 odhadli správne a čo nesprávne?

X Počet nových skladových projektov v USA klesne na sedemročné minimum a rast nájomného presiahne 10 %. 

 • Počet nových stavieb v USA medziročne klesol o 48 % na 263 mil. štvorcových stôp, čo je najnižšia úroveň od roku 2020. 

 • Odhad celoročného rastu nájomného v USA k 3. štvrťroku 2023 je 7 %.

Prekážky v rozvoji kalifornského logistického trhu budú trvalo obmedzovať dopyt, vďaka čomu sa Texas stane lídrom z hľadiska ponuky nových logistických priestorov.

 • Za uplynulé vyhodnotené štyri kvartály (do 3. štvrťroka 2023) zaznamenali texaské trhy čistú absorpciu priestorov na úrovni 60 mil. štvorcových stôp, čo je najviac v USA. (5)

Dopyt v Mexiku dosiahne nový ročný rekord v dôsledku rastúceho významu nearshoringu.

 • Šesť hlavných mexických trhov absorbuje v roku 2023 podľa odhadov 41 miliónov štvorcových stôp priestorov, čo je o 8 % viac ako v predchádzajúcom roku 2022. (6)

X India sa v rebríčku novej logistickej výstavby posunie zo štvrtého na tretie miesto – hneď za USA a Čínu.

 • Odhadujeme, že na ôsmich hlavných indických trhoch sa začne stavať menej ako v Japonsku, kde sa počet začatých stavieb síce znížil, ale stále je vysoký (57 mil. štvorcových stôp). Japonsko teda zostáva tretie za Čínou (90 mil. štvorcových stôp) a USA (263 mil. stôp štvorcových). (7)

Vzhľadom na 5 % úrokové sadzby dosiahne nájomné v budovách postavených na mieru nové maximá, a to napriek klesajúcim nákladom na pozemky a výstavbu.

 • Stavebné náklady a miera kapitalizácie mali očakávaný vplyv na nájomné. Významný vplyv mal aj nárast nákladov na modernizáciu priestorov a obmedzenie výstavby na mieru, ktorá sa oproti predchádzajúcim trom rokom prepadla o 38 %.

X Záujem o logistické priestory zo strany e-commerce sa obnoví a rok 2023 bude pre tento segment druhým najaktívnejším obdobím v histórii (po roku 2021).

 • Rast tržieb e-commerce v roku 2023 prekonal očakávania (v USA zatiaľ 8 %). Záujem týchto firiem o prenájom nových logistických priestorov však zaostal za očakávaniami.

Dopyt po udržateľných nehnuteľnostiach bude rýchlo rásť. Inštalovaná solárna kapacita na strechách budov sa zdvojnásobí a kapacita nabíjačiek elektromobilov presiahne 10 megawattov.

 • Solárna kapacita vzrástla v roku 2023 o 50 %, ale ďalšiemu rastu bránili problémy s dodávateľským reťazcom. 

 • Len v južnej Kalifornii bolo v roku 2023 nainštalovaných viac ako 10 megawattov na nabíjanie elektrokamiónov..

POZNÁMKY


(1) Zdroj: National Bureau of Statistics, predpoveď Prologis Research.
(2) Zdroj: Govini, Stanfordova univerzita.
(3) Zdroj: International Energy Agency.
(4) Zdroj: Consensus Economics, dáta za december.
(5) Zdroj: CBRE, C&W, JLL a CoStar, dáta z trhov, kde pôsobí Prologis.
(6) Zdroj: CBRE, predpoveď Prologis Research.
(7) Zdroj: Predpoveď Prologis Research na základe dát JLL.

 

Starší výskum
Éra nedostatku nehnuteľností: rast nájmov dvojnásobne prekonal predošlý rekord

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.