Počas galavečera Logistics, Transport and Production Gala organizovaného Eurologistics Media Group získal Prologis cenu Green Designer za výstavbu projektu pre Ziehl-Abegg v Prologis Park Łódź. Cenu prevzal Paweł Sapek, viceprezident a regionálny riaditeľ Prologis v strednej Európe.

GREEN DESIGNER – CENA ZA ZELENÚ PREMENU

Súťažná kategória Green Designer vznikla v reakcii na zmeny prebiehajúce v ekonomike s cieľom zdôrazniť rastúci vplyv udržateľného rozvoja a ESG pilierov. Porota posudzovala prihlásené projekty z oblasti logistiky, prepravy, skladovania a výstavby priemyselných hál predovšetkým z hľadiska ich ekologickej efektivity a inovatívnosti. Medzi kľúčové hodnotiace kritériá patrilo zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie a optimalizácia logistických procesov.

„Green Designer je ocenenie udeľované firmám, ktoré investujú do budúcnosti. Prologis je už 40 rokov súčasťou zelenej transformácie logistického sektora. Naše úspechy a plány dokumentujeme vo výročných ESG reportoch už od roku 2006 – s touto aktivitou sme teda začali dávno pred tým, než sa skratka ESG a slovné spojenie ‚udržateľný rozvoj‘ stali povinnou súčasťou slovníka každého priemyselného odvetvia. Chcel by som poďakovať porote za ocenenie inovácií v našej budove v Lodži. Ďalšia moja vďaka patrí celému nášmu tímu za neustále hľadanie nových riešení v snahe o dosiahnutie uhlíkovej neutrality,“ povedal pri preberaní ceny Paweł Sapek.

MODEL UDRŽATEĽNEJ VÝSTAVBY

Budova DC1 s rozlohou 17 000 metrov štvorcových v Prologis Park Łódź vznikla na mieru pre konkrétneho zákazníka. Bola navrhnutá a postavená v súlade s myšlienkou udržateľného rozvoja, čo potvrdzuje aj získanie certifikátu BREEAM na úrovni Excellent. Budova sa vyznačuje zvýšenou tepelnou izoláciou stien a strechy, čo sa premieta do zníženej spotreby energie potrebnej na vykurovanie a chladenie priestorov. V objekte sú umiestnené destratifikátory, ktoré umožňujú rekuperáciu tepla nasávaním ohriateho vzduchu z úrovne stropu do spodných častí objektu. Navyše až 12,5 % osvetlenia budovy tvorí prirodzené denné svetlo – ako v kancelárskej, tak aj v skladovej časti.

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ VÝHODY

Ocenená budova je vybavená riešeniami umožňujúcimi riadenie a optimalizáciu spotreby energií, vrátane systému na správu osvetlenia analyzujúceho množstvo denného svetla, systému na správu vonkajšieho osvetlenia a ďalšími zariadeniami, ktoré monitorujú spotrebu vody a využitie 90 % energií v budove. Nehnuteľnosť je pripravená na inštaláciu tepelných čerpadiel s možnosťou rekuperácie tepla z výroby a na inštaláciu fotovoltaiky. Navyše je vybavená lisovacími kontajnermi, ktoré umožňujú recykláciu odpadu až z 95 %. Priamo pri budove sa nachádza infraštruktúra na dobíjanie elektromobilov. Zelené plochy, stromy a kríky v okolí sú automaticky zalievané vodou z retenčnej nádrže. V zelenej časti areálu sa nachádzajú včelie úle. Súčasťou areálu je aj futbalové ihrisko, relaxačná zóna so stolmi a lavicami, vonkajšie verejné WC a prístrešok pre bicykle s vybavením potrebným na ich údržbu.

Či už ide o špičkové skladové priestory, starostlivosť o zamestnancov alebo udržateľnú výstavbu, plnenie sľubov je... Made in Prologis.

Starší článok
De Care predlžuje svoj prenájom v Prologis Park Błonie na ďalšie 3 roky a rozširuje svoje priestory o 50 %
Novší článok
Špekulatívna výstavba budovy DC3 v Prologis Park Prague-Chrášťany otvára nové príležitosti na českom logistickom trhu

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.