SAN FRANCISCO a NEW YORK, 26. júna 2023 /PR Newswire/ - Spoločnosti Prologis, Inc. (NYSE:PLD) a Blackstone (NYSE:BX) oznámili uzavretie dohody o prevzatí takmer 14 miliónov stôp štvorcových priemyselných plôch. Prologis za ne nehnuteľnostným fondom pridruženým k Blackstone zaplatí 3,1 miliardy USD z vlastných zdrojov. Hodnota akvizície predstavuje zhruba 4 % mieru kapitalizácie v prvom roku a 5,75 % mieru kapitalizácie po očistení s ohľadom na aktuálnu výšku trhových nájmov.

„Teší nás, že sme mohli na transakcii spolupracovať práve s tímom Blackstone. Ich kvalitné nehnuteľnosti perfektne zapadajú do nášho dlhodobého strategického rastového plánu,“ uviedol Dan Letter, prezident spoločnosti Prologis. „Táto akvizícia je výrazným rozšírením nášho portfólia. Vďaka nej môžeme ďalej posilňovať naše vzťahy so zákazníkmi a rozširovať možnosti platformy Essentials.“

Nadeem Meghji, riaditeľka pre správu nehnuteľností v spoločnosti Blackstone pre Ameriku, povedala: „Na tom, kam investujete, skutočne záleží. Tento obchod jasne ukazuje, že po kvalitných skladoch je zvýšený dopyt. Neobsadenosť v logistických budovách dosahuje rekordne nízku úroveň a my sa na ne preto pozeráme so značným záujmom. Len v Severnej Amerike sme hrdými vlastníkmi skladov v hodnote 100 miliárd USD, hodnota nášho portfólia celosvetovo dosahuje 175 miliárd USD. Prologis je potom špičkovým globálnym hráčom, ktorý sa v tejto oblasti vyzná ako málokto.“

Za uplynulých 11 rokov spolu Prologis a Blackstone realizovali viac ako desiatku transakcií. Vedenie oboch spoločností si cení vzájomné vzťahy i príležitosti, ktoré ich spolupráca prináša zo strategického hľadiska naprieč trhmi a trhovými cyklami.

Prologis aktuálne vlastní portfólio s rozlohou 1,2 miliardy stôp štvorcových v 19 krajinách. Na základe akvizície posilní svoju pozíciu na kľúčových trhoch, ku ktorým patrí okrem iného Atlanta, Baltimore/Washington, D.C., Kalifornia, Dallas, Las Vegas, New York/New Jersey, Phoenix alebo južná Florida, a upevní svoje vzťahy s 50 súčasnými a 77 novými zákazníkmi. Spoločnosť má v úmysle ponechať si vo vlastníctve všetky nadobudnuté nehnuteľnosti.

Podľa súčasných predpokladov bude transakcia uzavretá do konca druhého kvartálu tohto roka.

Finančnými konzultantmi Blackstone boli spoločnosti Eastdil Secured, Barclays, BofA Securities, Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PJT Partners a Wells Fargo. Právne poradenstvo poskytli odborníci zo Simpson Thacher & Bartlett LLP.

O spoločnosti

Prologis, Inc. je globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, ktorý sa zameriava na trh s vysokým rastom a vysokým prekážkami vstupu. K 31. marcu 2023 spoločnosť vlastnila (či už samostatne alebo formou spoločných investičných podnikov) nehnuteľnosti a developerské projekty s celkovou očakávanou rozlohou približne 1,2 miliardy stôp štvorcových (113 miliónov metrov štvorcových) v 19 krajinách. Prologis prenajíma moderné distribučné priestory pestrej škále približne 6 600 zákazníkov z dvoch hlavných oblastí: business-to-business a retailového/online fulfillmentu.

O spoločnosti Blackstone Real Estate

Blackstone je globálnym lídrom v oblasti investícií do nehnuteľností. Realitná divízia spoločnosti bola založená v roku 1991 a spravuje investičný kapitál v hodnote 332 miliárd USD. Blackstone je najväčším vlastníkom komerčných nehnuteľností na svete, vlastní a prevádzkuje aktíva vo všetkých hlavných oblastiach i segmentoch, vrátane logistiky, rezidenčného, kancelárskeho, pohostinského a maloobchodného sektora. Tzv. „oportunistické fondy“ spoločnosti sa snažia získavať nedostatočne kvalitne spravované, ale dobre situované aktíva po celom svete. Divízia Core+ investuje na globálnej úrovni do stabilizovaných nehnuteľnostných aktív, a to tak prostredníctvom inštitucionálnych stratégií, ako aj stratégií prispôsobených pre individuálnych investorov zameraných na výnosy, vrátane Blackstone Real Estate Income Trust, Inc (BREIT), nekótovaného REIT aktívneho na trhu USA, a európskej stratégie Blackstone zamerané na výnosy. Blackstone Real Estate zároveň patrí k popredným svetovým spoločnostiam zaoberajúcim sa dlhovými nástrojmi v oblasti nehnuteľností a poskytuje komplexné riešenie pre financovanie v celej šírke kapitálovej štruktúry a spektra rizík, spravuje tiež Blackstone Mortgage Trust (NYSE: BXMT).

Výhľadové vyhlásenia

Informácie v tomto oznámení nie sú historickými faktami, ale výhľadovou prognózou podľa § 27A zákona o cenných papieroch (Securities Act) [USA] z roku 1933, v znení neskorších predpisov a § 21E zákona o burze cenných papierov (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, v znení neskorších predpisov. Tieto výhľadové prognózy sú založené na aktuálnych očakávaniach, odhadoch a predpovediach, týkajúcich sa odvetví a trhov, na ktorých spoločnosť Prologis pôsobí, ako aj presvedčeniach a predpokladoch uskutočnených manažmentom. Tieto prognózy zahŕňajú faktor neistoty, ktorý môže výrazne ovplyvniť hospodárske výsledky spoločnosti Prologis. V prípadoch výhľadových prognóz, ktoré zo svojej povahy väčšinou nie sú historickým faktom, sa obvykle vyskytujú varianty výrazov ako „očakáva sa“, „je možné čakať“, „predpokladá sa“, „zamýšľa“, „plánuje“, „pravdepodobne“ alebo „odhaduje“ či výrazov s obdobným významom. Všetky konštatovania týkajúce sa nami predpokladaných budúcich prevádzkových výsledkov, udalostí a vývoja – vrátane konštatovaní týkajúcich sa rastu nájmov a obsadenosti, developerskej činnosti a zmien v predajoch alebo podielu a objemu nehnuteľností, dispozičných aktivít, všeobecných podmienok v zemepisných oblastiach, v ktorých pôsobíme, synergií, ktorých je možné dosiahnuť na základe nami uskutočnených fúzií, našej úverovej a finančnej pozície, našej schopnosti tvoriť nové fondy nehnuteľností alebo dostupnosti kapitálu v existujúcich či nových fondoch nehnuteľností - je treba považovať za výhľadové prognózy. Tieto prognózy nie sú zárukou budúcich výsledkov a zahŕňajú určité riziko, mieru neistoty a predpoklady, ktoré nie je možné vždy presne predvídať. Napriek tomu sme úprimne presvedčení o tom, že očakávania uvedené v našich výhľadových prognózach sú založené na rozumných predpokladoch, nemôžeme poskytovať žiadne záruky toho, že sa naše očakávania skutočne naplnia. Skutočný vývoj a výsledky sa preto od našich výhľadových prognóz a očakávaní môžu výrazne líšiť. Medzi faktory s potenciálnym vplyvom na skutočné výsledky patria napríklad (avšak nie výlučne): (i) vnútroštátna, medzinárodná, regionálna a lokálna hospodárska klíma, (ii) zmeny na finančných trhoch, vývoj úrokových sadzieb a výmenných kurzov, (iii) zvýšená či neočakávaná konkurencia pre naše nehnuteľnosti, (iv) riziká súvisiace s akvizíciami, dispozíciami a výstavbou nehnuteľností, (v) udržiavanie statusu investičného trustu (REIT) a daňovej štruktúry, (vi) dostupnosť financovania a kapitálu, úroveň našich úverov a naša úverová schopnosť, (vii) riziká súvisiace s našimi investíciami do projektov, kde pôsobíme v roli spoluinvestora, a fondov vrátane našej schopnosti vytvárať takéto nové projekty a fondy, (viii) riziko podnikania na medzinárodnej úrovni, vrátane kurzových rizík, (ix) environmentálne neistoty a riziká živelných pohrôm a (x) riziká spojené s prípadnými globálnymi pandémiami a (xi) ďalšie faktory uvedené spoločnosťou Prologis v správach pre [americkú] komisiu pre burzu a cenné papiere v kapitole „Rizikové faktory“. Spoločnosť Prologis nie je povinná výhľadové prognózy uvedené v tomto dokumente priebežne aktualizovať.

Novší článok
Výsledky za druhý štvrťrok 2023 | Prologis v Európe a v strednej Európe

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.