Prologis Park Piotrków, Poland

Európsky trh logistických nehnuteľností zakončoval rok 2018 v skvelej kondícii, s vysokým dopytom po priestoroch zo strany nájomcov, mierou neobsadenosti na historickom minime a dlho očakávaným zvýšením nájmov. Napriek obavám spojeným s volatilitou kapitálového trhu a potenciálnymi dôsledkami brexitu či obchodných tenzií medzi Spojenými štátmi a Čínou, je predpokladaný pokračujúci rast aj v roku 2019.

V reporte nazvanom „Pokračujúci rast európskych logistických nehnuteľností v roku 2019“ uvádza výskumné oddelenie Prologis Research niekoľko dôvodov, ktoré stoja za prognózou pokračujúceho rastu európskej logistiky v roku 2019.

–  Od roku 2007 európsky logistický trh vyrástol o 75 percent, zatiaľ čo ekonomika len o 10 percent. To ukazuje, že európske trhové prostredie je riadené štrukturálnymi faktormi dopytu, ako je rekonfigurácia dodávateľských reťazcov a rastúca miera prijatia, ktoré do značnej miery izolujú niektoré riziká ako volatilitu kapitálového trhu alebo obchodné napätie.

Zatiaľ čo pred tromi či piatimi rokmi bolo Spojené kráľovstvo vedúcim európskym trhom, v súčasnej dobe sa rast rozširuje aj na kontinent. Tu môžeme rozoznať dva typy rastových trhov. Prvým z nich sú vyspelé trhy typické pokračujúcim rastom nájmov v roku 2018, napríklad Mníchov, južné Holandsko, Göteborg alebo Praha. Na týchto trhoch bude expanzia trvať aj v roku 2019. Druhý typ trhov, ku ktorým sa radí napríklad Paríž, Varšava, Sliezsko či Miláno, sa nachádza v ranej fáze rastového cyklu nájmov.

–  V celoeurópskom meradle sa čisté efektívne nájmy v roku 2018 zvýšili v priemere o 4,5 percenta, predovšetkým na trhoch v Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Českej republike a Taliansku. Rovnaká miera rastu je predpokladaná aj pre rok 2019, pretože väčšina kontinentálnych trhov zaznamenáva značný nárast nájomného.

Silné základy trhu budú vďaka pozitívnemu sentimentu zákazníkov, vysokej ponuke, umiernenému dopytu a historicky najnižšej miere neobsadenosti pretrvávať aj v roku 2019.

– Štrukturálne faktory ako e-commerce, urbanizácia a rekonfigurácia by mali viesť k navýšeniu dopytu po inštitucionalizovaných logistických nehnuteľnostiach v akejkoľvek fáze ekonomického cyklu. Štúdia spoločnosti Prologis ukazuje, že každé jedno percento úspor nákladov na dopravu a pracovnú silu sa rovná 15 až 20 percentám nákladov za prenájom logistických nehnuteľností, čo znamená, že sú nehnuteľnosti považované za faktor určujúci hodnotu skôr ako primárne nákladovú položku. To všetko, v kombinácii s obmedzenou dostupnosťou pôdy, najmä v prielukových lokalitách, tvorí predpoklad rastu v dlhodobom horizonte.

Aj keď môžu politické a ekonomické riziká všetky predpovedané scenáre kedykoľvek zmeniť, silné trhové podmienky a štrukturálne faktory riadiace dopyt, spoločne s urbanizáciou, e-commerce a dopytom po nehnuteľnostiach Last Touch, budú v priebehu tohto roka aj naďalej podporovať rast európskeho trhu.

Pre stiahnutie celého reportu „Pokračujúci rast európskych logistických nehnuteľností v roku 2019“ kliknite tu.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.