Prologis Park Piotrków, Poland

Evropský trh logistických nemovitostí zakončoval rok 2018 ve skvělé kondici, s vysokou poptávkou po prostorách ze strany nájemců, mírou neobsazenosti na historickém minimu a dlouho očekávaným navýšením nájmů. Navzdory obavám spojeným s volatilitou kapitálového trhu a potenciálními dopady brexitu či obchodních tenzí mezi Spojenými státy a Čínou, je předpokládán pokračující růst i v roce 2019.

V reportu nazvaném „Pokračující růst evropských logistických nemovitostí v roce 2019“ uvádí výzkumné oddělení Prologis Research několik důvodů, jež stojí za prognózou pokračujícího růstu evropské logistiky v roce 2019.

– Od roku 2007 evropský logistický trh vyrostl o 75 procent, zatímco ekonomika pouze o 10 procent. To ukazuje, že evropské tržní prostředí je řízeno strukturálními faktory poptávky, jako je rekonfigurace dodavatelských řetězců a rostoucí míra přijetí, jež do značné míry izolují některá rizika jako volatilitu kapitálového trhu nebo obchodní napětí.

Zatímco před třemi či pěti lety bylo Spojené království vedoucím evropským trhem, v současné době se růst rozšiřuje také na kontinent. Zde můžeme rozeznat dva typy růstových trhů. Prvním z nich jsou vyspělé trhy typické pokračujícím růstem nájmů v roce 2018, například Mnichov, jižní Nizozemsko, Göteborg nebo Praha. Na těchto trzích bude expanze trvat i v roce 2019. Druhý typ trhů, k nimž se řadí například Paříž, Varšava, Slezsko či Milán, se nachází v rané fázi růstového cyklu nájmů.

–  V celoevropském měřítku se čisté efektivní nájmy v roce 2018 zvýšily v průměru o 4,5 procenta, především na trzích v Polsku, Německu, Francii, České republice a Itálii. Stejná míra růstu je předpokládána i pro rok 2019, neboť většina kontinentálních trhů zaznamenává značný nárůst nájemného.

Silné základy trhu budou díky pozitivnímu sentimentu zákazníků, vysoké nabídce, umírněné poptávce a historicky nejnižší míře neobsazenosti přetrvávat i v roce 2019.

– Strukturální faktory jako e-commerce, urbanizace a rekonfigurace by měly vést k navýšení poptávky po institucionalizovaných logistických nemovitostech v jakékoli fázi ekonomického cyklu. Studie společnosti Prologis ukazuje, že každé jedno procento úspor nákladů na dopravu a pracovní sílu se rovná 15 až 20 procentům nákladů za pronájem logistických nemovitostí, což znamená, že jsou nemovitosti považovány za faktor určující hodnotu spíše než primárně nákladovou položku. To vše, v kombinaci s omezenou dostupností půdy, zejména v prolukových lokalitách, zažehává motory růstu v dlouhodobém horizontu.

Ačkoli mohou politická a ekonomická rizika všechny předpovídané scénáře kdykoli změnit, silné tržní podmínky a strukturální faktory řídící poptávku, společně s urbanizací, e-commerce a poptávkou po nemovitostech Last Touch, budou v průběhu letoška i nadále podporovat růst evropského trhu.

Pro stažení celého reportu „Pokračující růst evropských logistických nemovitostí v roce 2019“ klikněte zde.

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.