Platforma Essentials

Platforma Essentials vznikla na základě našich zkušeností s provozem logistických nemovitostí po celém světě. Nabízí novou generaci řešení pro některé z nejpalčivějších výzev, jimž logistická centra dneška čelí. Inovativním způsobem posiluje odolnost vašeho podnikání, které tak může růst a vzkvétat. Více informací:

Operations Essentials
Operations Essentials Expanded

Provoz

Zaměřujeme se na veškeré aspekty úspěšného skladování ve všech fázích pronájmu - od zajištění vysokozdvižných vozíků po regálové systémy.

Pronájem nových prostor

 • Vysokozdvižné vozíky
 • Regálové systémy
 • Projektování a vybavení kanceláří
 • Generátory na energie

Stěhování ze skladu:

 • Stěhovací služby
 • Výkup vybavení

Optimalizace a škálování

 • Vysokozdvižné vozíky
 • Regálové systémy
 • Chladicí systémy a větráky
 • Vybavení a údržba doků
 • HVAC
 • Zabezpečení nemovitosti

Zaměřujeme se na veškeré aspekty úspěšného skladování ve všech fázích pronájmu - od zajištění vysokozdvižných vozíků po regálové systémy.

Pronájem nových prostor

 • Vysokozdvižné vozíky
 • Regálové systémy
 • Projektování a vybavení kanceláří
 • Generátory na energie

Stěhování ze skladu:

 • Stěhovací služby
 • Výkup vybavení

Optimalizace a škálování

 • Vysokozdvižné vozíky
 • Regálové systémy
 • Chladicí systémy a větráky
 • Vybavení a údržba doků
 • HVAC
 • Zabezpečení nemovitosti
Energy Essentials
Energy Essentials Expanded

Energie + udržitelnost

Hledáme cesty, jak zvýšit energetickou efektivitu v logistice. 80 % energetických potřeb našich zákazníků je obvykle pokrýváno elektřinou z obnovitelných zdrojů v rámci Prologis SolarSmart instalací. K uhlíkové neutralitě našich budov přispívají i instalované nabíječky elektromobilů, střešní solární panely nebo LED osvícení. 

 •  zvyšování energetické účinnosti
 • uchovávání/přeprodej energie
 • nabíjení elektromobilů
 • LED osvětlení
 • inteligentní osvětlení
 • inteligentní měřicí systémy
 • SolarSmart
   

Hledáme cesty, jak zvýšit energetickou efektivitu v logistice. 80 % energetických potřeb našich zákazníků je obvykle pokrýváno elektřinou z obnovitelných zdrojů v rámci Prologis SolarSmart instalací. K uhlíkové neutralitě našich budov přispívají i instalované nabíječky elektromobilů, střešní solární panely nebo LED osvícení. 

 •  zvyšování energetické účinnosti
 • uchovávání/přeprodej energie
 • nabíjení elektromobilů
 • LED osvětlení
 • inteligentní osvětlení
 • inteligentní měřicí systémy
 • SolarSmart
   
Transportation essentials
Mobility Essentials Expanded

Elektromobilita

Víme, že snižování nákladů, zlepšování doručování v rámci logistiky poslední míle, nacházení řešení pro efektivnější plánování tras a služby správy vozového parku patří k vašim nejdůležitějším tématům na poli přepravy.

 • autonomní nákladní vozy (budoucí řešení)
 • správa vozového parku
 • platforma Freight Marketplace
 • logistika poslední míle

Víme, že snižování nákladů, zlepšování doručování v rámci logistiky poslední míle, nacházení řešení pro efektivnější plánování tras a služby správy vozového parku patří k vašim nejdůležitějším tématům na poli přepravy.

 • autonomní nákladní vozy (budoucí řešení)
 • správa vozového parku
 • platforma Freight Marketplace
 • logistika poslední míle
Workforce Essentials
Workforce Essentials Expanded

Pracovní síla

Pomůžeme vám se školením nových logistických pracovníků, se zdokonalováním dovedností stávajících talentů i se zajištěním bezpečnosti i produktivity zaměstnanců.

 • Prologis Academy
 • Iniciativa Prologis Community Workforce (CWI)
 • platforma pro nábor a retenci talentů
 • skolení a certifikace
 • robotizace skladů

Pomůžeme vám se školením nových logistických pracovníků, se zdokonalováním dovedností stávajících talentů i se zajištěním bezpečnosti i produktivity zaměstnanců.

 • Prologis Academy
 • Iniciativa Prologis Community Workforce (CWI)
 • platforma pro nábor a retenci talentů
 • skolení a certifikace
 • robotizace skladů

strategic alliance partners® a strategic alliance programs

Programy Strategic Alliance Partners® a Strategic Alliance Programs® jsme spustili v roce 1998 s cílem podporovat jejich prostřednictvím naše zákazníky ve spolupráci s lokálními dodavateli a experty na nemovitosti. Stejně tak, jako tehdy, se i dnes jejich působení zakládá na detailních znalostech lokálních trhů, náležitostí transakcí, jež na nich probíhají, a místních způsobů správy nemovitostí. Díky propojení s platformou Prologis Essentials, která umožňuje zákazníkům optimalizovat jejich podnikání, toto funguje lépe než kdy dříve. Společně iniciativy Strategic Alliance Partners, Strategic Alliance Programs a Prologis Essentials přinášejí řešení, jež zákazníci potřebují k dosažení úspěchu v klíčových oblastech podnikání: provozu, správě energií, práci se zaměstnanci, přepravě, digitalizaci a řízení nákladů od CapEx po OpEx prostřednictvím nabízených možností financování a leasingu.

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.