Martin Baláž

Viceprezident a country manager pre Českú republiku a Slovensko

Martin Baláž je ako viceprezident a country manager pre Českú republiku a Slovensko zodpovedný za celé české a slovenské portfólio spoločnosti. Dohliada na všetky jej leasingové a stavebné aktivity, rovnako tak ako na činnosť v oblasti správy nehnuteľností a projektového managementu a vedie investičné projekty spoločnosti a proces prenájmov jej parkov v období, ktoré je pre Prologis z hľadiska smerovania v oboch krajinách zásadné.

Baláž nastúpil do Prologis v roku 2014 na post senior manažéra pre lízing a development pre Českú republiku a Slovensko. Predtým pôsobil ako associate partner v spoločnosti Cushman & Wakefield, kde viedol oddelenie priemyselných a maloobchodných priestorov na Slovensku a oddelenie priemyselných nehnuteľností v Českej republike.

Martin má titul MBA v odbore stavebníctva a nehnuteľností z College of Estate Management v Readingu vo Veľkej Británii.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.