Marta Glinka

Riaditeľka a vedúca výstavby a zákazníckej skúsenosti pre Poľsko

Marta Glinka je riaditeľkou správy nehnuteľností pre Poľsko. Zodpovedá za riadenie 60 nehnuteľností s plochou približne 1,9 milióna metrov štvorcových.

Glinka vo svojej funkcii vedie tím trinástich profesionálov so špecializáciou na nehnuteľnosti. Angažuje sa vo všetkých technických a komerčných aspektoch manažmentu nehnuteľností, vrátane výberových konaní na dodávateľa, tvorby rozpočtov, posudzovania zmlúv o údržbe a službách či tvorby stratégií s oddelením správy aktív. Zodpovedá tiež za implementáciu nových technológií a systémov naprieč poľským portfóliám Prologis a svoje vedomosti odovzdáva ostatným členom tímu.

Glinka získava bohaté skúsenosti v oblasti správy nehnuteľností už 18 rokov. Svoje pôsobenie v odbore začala v roku 2000 ako asistentka oddelenia správy nehnuteľností. Potom bola povýšená na pozíciu manažérky správy nehnuteľností a v roku 2010 na post senior manažérky správy nehnuteľností pre Poľsko. Od roku 2016 zastáva funkciu riaditeľky správy nehnuteľností v Poľsku.

Glinka získala magisterský titul v odbore sociálna psychológia na univerzite SWPS vo Varšave, postgraduálne vyštudovala správu nehnuteľností na Varšavskej ekonomickej škole. Je licencovanou správkyňou nehnuteľností.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.