Výskum Prologis

Poskytujeme všetkým zainteresovaným stranám dôkladnú analýzu súčasných trendov, ako je digitalizácia, rekonfigurácia dodávateľských reťazcov alebo rýchly rast odvetvia e-commerce a jeho dopad na logistické nehnuteľnosti. Ak by ste sa radi dozvedeli viac o najatraktívnejších logistických lokalitách v Európe či vývoji výšky nájmov, pozrite sa na najnovšie výsledky našich prieskumov.

Prologis Lehigh Valley
Pre vysoký dopyt dosahuje ukazovateľ trvania dostupnosti priestorov minimá

Pre vysoký dopyt dosahuje ukazovateľ trvania dostupnosti priestorov minimá

Výskumné oddelenie Prologis Research predstavuje novú vlastnú metriku - ukazovateľ trvania dostupnosti skutočnej ponuky logistických priestorov (True...

LOGISTICS RENT INDEX
Logistické nehnuteľnosti: vysoký dopyt a najrýchlejší rast nájmov v histórii

Logistické nehnuteľnosti: vysoký dopyt a najrýchlejší rast nájmov v histórii

Ukazovateľ Prologis Logistics Rent Index, ktorý spoločnosť Prologis predstavila v roku 2015, skúma vývoj úrovne čistého efektívneho trhového nájomného...

Prologis Park Piotrków, Poland
Špeciálna správa Prologis Research: Pretrvávajúce narušenia trhu

Špeciálna správa Prologis Research: Pretrvávajúce narušenia trhu

Dodávateľské reťazce čelia trvalej transformácii smerom k väčšej odolnosti. To bude mať za následok silný dopyt po logistických nehnuteľnostiach a...

Prologis Park Nieuwegein, the Netherlands
Logistické nehnuteľnosti: Faktory formujúce ponuku

Logistické nehnuteľnosti: Faktory formujúce ponuku

V poslednej publikovanej výskumnej správe sme sa zaoberali štrukturálnymi trendami, ktoré formujú dopyt po logistických priestoroch v prestížnych...

Prologis Park Janki, Poland
Navždy zmenený trh: Budúcnosť dopytu po logistických nehnuteľnostiach

Navždy zmenený trh: Budúcnosť dopytu po logistických nehnuteľnostiach

Globálna pandémia navždy zmenila trh logistických nehnuteľností: rozhodovanie v rámci dodávateľského reťazca je viac holistické, zakladá sa na dátach...

Prologis Park Wrocław III
Prologis Logistics Rent Index 2020: Skúška odolnosti

Prologis Logistics Rent Index 2020: Skúška odolnosti

Index výšky nájomného Prologis Logistics Rent Index, ktorý bol predstavený v roku 2015, skúma trendy čistého rastu nájomného2 na kľúčových trhoch s...

Prologis Park 33 Building 1, Easton, Pennsylvania
Logistické nehnuteľnosti a e-commerce znižujú uhlíkovú stopu maloobchodu

Logistické nehnuteľnosti a e-commerce znižujú uhlíkovú stopu maloobchodu

Sviatočná sezóna roku 2020 bola pre e-commerce rekordná a podľa predpovedí stúpne počet doručených balíkov v nasledujúcom desaťročí o 80 %.Nová štúdia...

Prologis Park Meadows
Logistické nehnuteľnosti – zamerané na možnosť prestavby maloobchodných priestorov

Logistické nehnuteľnosti – zamerané na možnosť prestavby maloobchodných priestorov

Kríza predznamenáva zmenu. Nástup pandémie COVID-19 inicioval v priebehu menej než piatich mesiacov v maloobchodnom odvetví vývoj, ktorý by inak trval...

Prologis Essentials Marketplace LEDs
Future Flow of Goods - ekonomický vplyv prevádzky v skladoch Prologis v roku 2020

Future Flow of Goods - ekonomický vplyv prevádzky v skladoch Prologis v roku 2020

Po tom, čo pandémia COVID-19 začiatkom roku 2020 zrýchlila prechod k e-commerce o štyri roky, stúpol význam logistických nehnuteľností aj oznámením...