Výskum Prologis

Poskytujeme všetkým zainteresovaným stranám dôkladnú analýzu súčasných trendov, ako je digitalizácia, rekonfigurácia dodávateľských reťazcov alebo rýchly rast odvetvia e-commerce a jeho dopad na logistické nehnuteľnosti. Ak by ste sa radi dozvedeli viac o najatraktívnejších logistických lokalitách v Európe či vývoji výšky nájmov, pozrite sa na najnovšie výsledky našich prieskumov.

Prologis Park Piotrków, Poland
Špeciálna správa Prologis Research: Pretrvávajúce narušenia trhu

Špeciálna správa Prologis Research: Pretrvávajúce narušenia trhu

Dodávateľské reťazce čelia trvalej transformácii smerom k väčšej odolnosti. To bude mať za následok silný dopyt po logistických nehnuteľnostiach a...

Prologis Park Nieuwegein, the Netherlands
Logistické nehnuteľnosti: Faktory formujúce ponuku

Logistické nehnuteľnosti: Faktory formujúce ponuku

V poslednej publikovanej výskumnej správe sme sa zaoberali štrukturálnymi trendami, ktoré formujú dopyt po logistických priestoroch v prestížnych...

Prologis Park Janki, Poland
Navždy zmenený trh: Budúcnosť dopytu po logistických nehnuteľnostiach

Navždy zmenený trh: Budúcnosť dopytu po logistických nehnuteľnostiach

Globálna pandémia navždy zmenila trh logistických nehnuteľností: rozhodovanie v rámci dodávateľského reťazca je viac holistické, zakladá sa na dátach...

Prologis Park Wrocław III
Prologis Logistics Rent Index 2020: Skúška odolnosti

Prologis Logistics Rent Index 2020: Skúška odolnosti

Index výšky nájomného Prologis Logistics Rent Index, ktorý bol predstavený v roku 2015, skúma trendy čistého rastu nájomného2 na kľúčových trhoch s...

Prologis Park 33 Building 1, Easton, Pennsylvania
Logistické nehnuteľnosti a e-commerce znižujú uhlíkovú stopu maloobchodu

Logistické nehnuteľnosti a e-commerce znižujú uhlíkovú stopu maloobchodu

Sviatočná sezóna roku 2020 bola pre e-commerce rekordná a podľa predpovedí stúpne počet doručených balíkov v nasledujúcom desaťročí o 80 %.Nová štúdia...

Prologis Park Meadows
Logistické nehnuteľnosti – zamerané na možnosť prestavby maloobchodných priestorov

Logistické nehnuteľnosti – zamerané na možnosť prestavby maloobchodných priestorov

Kríza predznamenáva zmenu. Nástup pandémie COVID-19 inicioval v priebehu menej než piatich mesiacov v maloobchodnom odvetví vývoj, ktorý by inak trval...

Prologis Essentials Marketplace LEDs
Future Flow of Goods - ekonomický vplyv prevádzky v skladoch Prologis v roku 2020

Future Flow of Goods - ekonomický vplyv prevádzky v skladoch Prologis v roku 2020

Po tom, čo pandémia COVID-19 začiatkom roku 2020 zrýchlila prechod k e-commerce o štyri roky, stúpol význam logistických nehnuteľností aj oznámením...

Prologis Seneca Park 500
Odolnost zákazníkov v časoch ekonomickej volatility

Odolnost zákazníkov v časoch ekonomickej volatility

Vo štvrtom pokračovaní našej špeciálnej správy o pandémii COVID-19 a jej dôsledkoch pre logistické nehnuteľnosti sa budeme podrobnejšie zaoberať...