Nejnovější zprávy

Prologis Lehigh Valley
Tržní prostředí

Pro vysokou poptávku dosahuje ukazatel trvání dostupnosti prostorů minima

Výzkumné oddělení Prologis Reserach představuje vlastní novou metriku: ukazatel trvání dostupnosti skutečné nabídky logistických prostor (TMSTM).

LOGISTICS RENT INDEX
Index nájmů v logistice

Logistické nemovitosti: vysoká poptávka a nejrychlejší růst nájmů v historii

Ukazatel výšky nájmů Prologis Logistics Rent Index, který společnost Prologis představila v roce 2015, zkoumá trendy růstu čistého efektivního tržního nájemného1 na klíčových logistických trzích v

Prologis Park Worclaw V, Wroclaw, Poland
Market Environment

Prologis to the Point - Polish Rents Uncovered 2022

February 2022 Edition: Why is Poland underselling itself

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.