Brožura

link
Profil společnosti Prologis

MÉDIA

link
Obrázky ke stažení

Kontakt pro média

link
Kontakt pro média

Přečtěte si naše reporty

link
Prologis team members tour a sorting facility in Fremont, California.

link
Výroční zpráva za rok 2021

Rok 2021 byl díky charakteristikám našeho portfolia a jedinečnému obchodnímu modelu nejsilnějším rokem v historii naší společnosti. Výzvy, kterým jsme čelili – a které jsme úspěšně překonali navzdory pokračujícím obtížím v podmínkách po celém světě – ukázaly, čím se Prologis na trhu odlišuje.

link
Ports Jersey City

link
Zpráva o udržitelnosti

Zpráva o udržitelnosti shrnuje pokrok společnosti Prologis v oblastech ESG z globálního hlediska.

link
Vernon Business Center

link
Zpráva o ekonomickém vlivu

Společnost Prologis je světovým lídrem v oblasti logistických nemovitostí a každý den přes její distribuční centra proudí zboží, které nám umožňuje žít moderní život.

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.