NÁŠ ZÁVAZEK

V roce 2018 jsme se stali první investorem do logistických nemovitostí (REIT) se schváleným vědecky podloženým cílem. V roce 2022 jsme naše ambice ještě zvýšili a tento cíl aktualizovali: do roku 2040 chceme dosáhnout čistých nulových emisí v celém našem hodnotovém řetězci.

Tento cíl zahrnuje emise v rozsahu 1, 2 a 3 a sestává z několika průběžných cílů, včetně dosažení:

  • kapacity pro výrobu solární energie v objemu 1 GW (s možností uložení do zásobníků) do roku 2025,
  • uhlíkově neutrální výstavby do roku 2025,
  • provozu s čistými nulovými emisemi do roku 2030.

Předpokládáme, že spotřeba energie v celém našem odvětví bude růst v souvislosti se zvýšenou poptávkou po elektrifikaci budov, automatizaci skladových operací i dekarbonizaci vozových parků. Optimalizovat spotřebu energie a minimalizovat emise skleníkových plynů (GHG) můžeme tím, že zajistíme:

  • efektivnější provoz budov (elektrifikace, LED osvětlení, bílé střechy),
  • výrobu a dodávky obnovitelné energie našim zákazníkům a možnosti využívaní elektromobilů,
  • certifikaci udržitelnosti pro naše nové budovy a rekonstruované projekty – čili výstavbu efektivnějších budov a používání nízkoemisních materiálů i stavebních metod.

Iniciativě Science Based Targets (SBTi) jsme předložili náš závazek týkající se čistých nulových emisí. Kromě toho jsme se zavázali spolupracovat s předními externími partnery na podpoře dekarbonizace v celém hodnotovém řetězci našeho odvětví, včetně využívaní inovativních a udržitelných stavebních materiálů.

VIZE ZÁSADNÍ ROLE LOGISTICKÝCH NEMOVITOSTÍ V BOJI PROTI ZMĚNĚ KLIMATU

„Net Zero Standard z dílny iniciativy Science Based Targets je považován za zlatý standard a využívají ho přední světové podniky. Prologis vytváří průkopnická řešení v oblasti energetiky, která pomáhají bojovat proti změně klimatu a zároveň zákazníkům výrazně snižují náklady na provoz nemovitostí.“
—Susan Uthayakumar, ředitelka pro energetiku a udržitelnost společnosti Prologis

 

ZVYŠUJEME SVÉ KLIMATICKÉ AMBICE

Prologis Net Zero Infografika  CZ

 


SLEDUJTE NÁŠ POKROK

Čisté nulové emise považujeme za náš stěžejní závazek a budeme poskytovat pravidelné aktualizace o našem pokroku na cestě k jeho dosažení. Přečtěte si Prologis ESG Report a Executive Summary a zjistěte více o tom, jak si vedeme v oblastech ESG.

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.