Poznejte všechna řešení Essentials pro pracovní sílu

Vytvořili jsme digitální a rozvojový tréninkový program certifikace pro logistické profese. Jeho účelem je rozvíjet kompetence pracovníků první linie i managementu. Krom toho využíváme nejnovější technologická řešení s cílem zvýšit produktivitu a bezpečnost pracovníků - od nositelné elektroniky po autonomně mobilní roboty.

Akademie Prologis

Naše akademie dává individuálním zájemcům možnost absolvovat specializovaná školení a budovat kariéru v oblastech přepravy, distribuce a logistiky. Studenti/účastníci mají k dispozici mobilní aplikaci, jejímž prostřednictvím si mohou stahovat růzmé na datech založené výukové moduly pro samostatné studium a vybírat si z nabídky kurzů pokrývající témata od správy dat po řízení kvality a další.

Robotizace skladů

Ve spolupráci se společností Locus Robotics nabízíme nejnovější adaptabilní škélovatelná robotizační řešení podporující produktivitu vašeho skladu i zaměstnanců. S využitím autonomně mobilních robotů můžete optimalizovat proces vychystávání ve vaší budově a využívat informací z reportů o provozu či nástrojů pro optimalizaci pracovních postupů spolupracovníků i robotů v reálném čase.

Iniciativa Prologis Community Workforce (CWI)

Účelem iniciativy, kterou jsme spustili v roce 2018, je pomáhat zákazníkům nacházet stále nové talenty - s důrazem na rozvoj jejich profesní dráhy a vytváření ekonomických příležitostí v rámci komunit, kde působíme. Ve spolupráci s americkou neziskovou organizací JFF zaměřenou na proměnu lokálního pracovního trhu a vzdělávacího systému jsme vytvořili digitální výukový a rozvojový program, jehoč cílem je posilovat kompetence profesionálů v logistice.

Platforma pro nábor a retenci zaměstnanců

Spolu s partnerskou společností WorkStep vám pomůžeme oslovit a udržet si ty nejlepší logistické experty. Najděte zaměstnance, jaké potřebujete nejvíce díky procesu zrychleného náboru s využitím inteligentního screeningu.Bezprostředně po náboru nových lidí pro vás zajistíme jejich zpětnou vazbu, poskytneme vhled do jejich působení a navrhneme způsoby, jak podpořit jejich zájem. K dispozici je i řešení pro manažery - pomáhá jim osvojit si přístupy vedoucí k  vyšší retenci zaměstnanců a implementovat změny pro lepší povoz vaší budovy.

Školení a certifikace

Nabízíme možnosti online školení a certifikace v logistických disciplínách. Náš online program se zaměřuje jak na základní dovednosti a techniky, tak na specifické oblasti jako bezpečnost na pracovišti nebo práce s vysokozdvižnými vozíky. Kurz využívá pokročilých technologií včetně prvků virtuální reality. 

Nositelná elektronika pro zajištění produktivity a bezpečnosti

Nositelná elektronika pomáhá vykonávat zaměstnancům jejich činnosti ergonomičtěji, tedy i produktivněji a bezpečněji. Její použití snižuje riziko únavy či zranění pracovníků. Investovali jsme do zařízení,  která v reálném čase poskytují pracovníkům v logistice rady a doporučení pro zlepšení jejich bezpečnosti i ergonomie. Elektronika navržená pro náročné skladové podmínky je vybavena špičkovými senzory vytvořenými s využitím nejnovějších technologií strojového učení a datové vědy. Aby poskytla vašim provozním a bezpečnostním týmům užitečné poznatky, shromažďují tato zařízení pro zvýšení produktivity také data od všech vašich pracovníků - zachycují údaje o rizikových situacích i pokroku v plnění cílů stanovených vaší společností.

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.