Společnost Prologis se zavazuje zajistit handicapovaným lidem přístup ke svým produktům a službám, včetně produktů nabízených prostřednictvím www.prologisce.eu. Snažíme se dodržovat pokyny Web Content Accessibility Guidelines 2.0 AA, které vyvinulo konsorcium World Wide Web Consortium s cílem zpřístupnění digitálního obsahu všem.

Neustále pracujeme na vylepšování našich webových stránek ve prospěch našich zákazníků a společně s poradci se snažíme zajistit vysokou úroveň přístupnosti. Pokud nemáte přístup k obsahu nebo funkcím na některém z našich webů* nebo máte dotazy či připomínky, zavolejte na číslo +1 415 733 9952.

Zde jsou některé ze způsobů zpřístupnění našich webových stránek:

  • Poskytujeme podrobný alternativní text pro všechna média obsahující pouze zvuk a video, obrázky, grafiku a další netextový obsah.
  • Naše webové stránky lze používat pomocí klávesnice.
  • Webové stránky vytváříme konzistentně pro bezproblémový uživatelský zážitek a funkčnost bez ohledu na to, jakou stránku navštívíte.
  • Používáme nadpisy, seznamy, odstavce a další navigační prvky přístupné pomocí asistenčních technologií.
  • V případě potřeby je mnoho odkazů opatřeno atributy názvu, které poskytují další podrobnosti.
  • Všechna pole mají popisky a formuláře mají logické pořadí karet.
  • Tabulky jsou strukturovány tak, že každý datový bod je přiřazen k příslušnému záhlaví sloupce, aby byly přehledné při používání asistenčních technologií.

Tipy, jak nejlépe používat naše webové stránky:

  • Software: Doporučujeme používat nejnovější verzi asistenční technologie spolu s jedním z níže uvedených prohlížečů.
  • Prohlížeče: Doporučujeme používat aktuální verzi prohlížeče Chrome, Firefox, Safari nebo Microsoft Edge.
  • Aplikace pro čtení obrazovky: Pro co nejlepší uživatelský zážitek použijte JAWS ve spojení s prohlížečem Chrome.

Používání stránek můžete vylepší pomocí těchto funkcí a nastavení dostupných v JAWS:

Rozbalení zkratek: Všechny zkratky mají atributy názvu pro jejich lepší pochopení. Vyberte nastavení rozbalení zkratek a JAWS přečte text názvu místo textu na obrazovce.

Interpunkce: Zvolte úroveň interpunkce, který chcete při čtení slyšet. Pro některé lidi je při běžném čtení lepší nižší úroveň interpunkce.

Řekněte vše: V nastavení „Say All“ (Přečíst vše) můžete definovat, kde a jak se JAWS při čtení pozastaví.

Číst dolary: Pokud chcete, abys JAWS četla čísla za znakem dolaru ve formátu dolarů a centů, zaškrtněte v nastavení možnost „Speak Dollars“ (Přečíst dolary). Například $9,60 by čtečka přečetla jako „devět dolarů a šedesát centů“. Důrazně doporučujeme tuto funkci používat, protože většina našeho obsahu, od výnosů přes ceny až po aktiva, používá tento formát.

*Přestože našim partnerům a dodavatelům doporučujeme, aby dodržovali celoplošné standardy přístupnosti, naše webové stránky odkazují na externí stránky hostované jinými stranami. Nemůžeme si vynutit dodržování pravidel přístupnosti mimo naše webové stránky.

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.