Poznejte všechna řešení Essentials pro správu energií

S vědomím dlouhodobého vliv našich nemovitostí na jejich okolí vybavujeme budovy Prologis řadou dalších udržitelných prvků.

Inteligentní osvětlení

Díky Prologis LightSmart budou vaše prostory energeticky úspornější, příjemnější a bezpečnější. V rámci programu  pro vás připravíme plán výměny vašeho stávajícího osvětlení za efektivní nízkoenergetická LED svítidla. Na míru vašemu provozu a bez nutnosti řešit zdlouhavě nákup nových světel. Postaráme se o návrh,  přípravu a implementaci řešení a pokryjeme veškeré náklady spojené s výměnou svítidel. Z vaší strany není třeba investovat žádný kapitál. Díky LightSmart můžete začít využívat výhody spojené se snížením nákladů na provoz i údržbu a těšit se z lepší kvality osvětlení i dosažení nižších uhlíkových emisí. 

Prologis SolarSmart

Solární zařízení instalovaná na střechách našich budov generují více než 300 megawattů. To z nás dělá globálního lídra na poli fotovoltaiky spojené s provozem nemovitostí. Solární energie je s námi snadno dostupná. S programem SolarSmart můžete šetřit náklady bez nutnosti dodatečných výdajů či závazků nad rámec trvání vaší nájemní smlouvy. Platíte pouze za energii, kterou spotřebujete, a to za tržní nebo nižší než tržní cenu. Instalaci a údržbu technologického systému pro vás zajistíme my. V závislosti na trhu, kde podnikáte, můžete uplatnit kredity za obnovitelnou energii v rámci offsetů vaší běžné energetické spotřeby. Začněte využívat provozních i finančních výhod tohoto řešení bez nutnosti předchozích investic či dlouhodobých finančních závazků.

Energy Storage/Resale

Distribuce energie a odolnost: Naše služby v oblasti distribuce energie a odolnosti mohou v závislosti na vašich potřebách, vašich trzích a vaší oblasti působení přinést nákladově efektivní energetická řešení a zároveň zvýšit odolnost prostřednictvím skladování a dalších řešení. Je to další část našeho přístupu k udržitelnému rozvoji.

Inteligentní měřicí systémy

Inteligentní měřicí systémy ve vašich budovách umožňují lepší kontrolu spotřeby energií, vyšší energeickou účinnost a jsou skvělým příkladem pokročilých řešení, jež přinášíme našim zákazníkům. Ve spolupráci se společností Redaptive, která je lídrem ve vývoji technologií vedoucích k vyšší efektivitě, vybavujeme prostory sensorickými inteligentními měřiči a poskytujeme služby podpory provozu vašich logistických a distribučních center. Součástí našeho online systému inteligentního měření je nyní pro vybrané budovy i mobilní aplikace, jejímž prostřednictvím můžete veškerá data z měřičů odečítat vzdáleně. Díky inteligentnímu měření můžete efektivněji řídit spotřebu energií ve vašich budovách, sledovat jejich provoz, přistupovat k finančním datům a, v rámci rozšířených modulů, nastavovat teplotu, vlhkost a tlak vzduchu v budovách.  

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.