Slyšeli jsme mnoho příběhů, přečetli řadu článků a viděli výzkumy o trendech na trhu – uplynulý rok byl pro logistické nemovitosti skvělý. Základní tržní faktory byly (a nadále zůstávají) silné, sentiment zákazníků pozitivní a míra neobsazenosti je na historickém minimu.

 

Loňský rok byl naším nejsilnějším rokem v historii a naše špičkové finanční a provozní výsledky jsou toho jasným důkazem. Jde tu ale o víc. Prologis totiž na základě svého působení rychle získává přesahy nad rámec společnosti zaměřené pouze na nemovitosti. Toho se pak týká i poselství našeho předsedy a CEO Hamida R. Moghadama:

 

Hamid R. Moghadam, předseda a CEO Prologis

Zhlédněte video

Dělat víc

Jak náš CEO uvádí se svém dopisu shareholderům, nachází se před námi mnoho zajímavých příležitostí. Rozšiřujeme iniciativy v oblasti ekologické, sociální a korporátní odpovědnosti (ESG) a nastavujeme nový směr pro dlouhodobý růst, který klade důraz na inovace a technologie za účelem vytváření hodnot pro všechny zainteresované strany. Pokrok, kterého jsme dosáhli v roce 2018, položil základy mnoha novým příležitostem, k nimž patří:

 

  • pro-zákaznický přístup k neustále se měnícím potřebám našich globálních logistických partnerů;
  • investice do technologií a inovací s cílem pomoci našim zákazníkům řešit „bolestivá místa” a efektivněji provozovat jejich podnikání;
  • vlastní výzkum a pokročilá analytika, jež budou základem pro měření sentimentu zákazníků, trendů modernizace dodavatelského řetězce a dalších důležitých aspektů logistických nemovitostí.

Pohled do budoucnosti

 

Nejvíce se zaměřujeme na neustále se proměňující potřeby zákazníků. Jsme schopni využít globálního měřítka, v němž se pohybujeme, a síly našich dat k tomu, abychom posílili slabá místa podnikání našich zákazníků a naším závazkem i nadále zůstává  být jim spolehlivým partnerem v období jejich růstu i při dosahování úspěchů. Více informací naleznete v naší výroční zprávě pro rok 2018.

 

Starší článek
Zaujetí pracovní síly jako nový trend v oblasti logistických nemovitostí
Sdílet článek
Pohledem developera 3: Naše nejnovější budova v Budapešti otevřena pro podnikání zákazníků

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.