Bazując na opiniach, rozmowach i raportach branżowych możemy śmiało powiedzieć, że ubiegły rok był rekordowym na rynku nieruchomości logistycznym. O silnych fundamentach rynku stanowiły i nadal stanowią, pozytywne nastroje wśród konsumentów oraz rekordowo niski poziom pustostanów.

Miniony rok był najlepszym rokiem również w historii naszej działalności, co doskonale odzwierciedlają nasze najwyższe w branży wyniki finansowe i operacyjne, ale nie tylko. Prologis w szybkim tempie wychodzi poza branżowe schematy. Oto, co na ten temat mówi nasz Prezes i CEO, Hamid R. Moghadam:

 

Hamid R. Moghadam, Prologis Chairman and CEO

Obejrzyj video

Robimy więcej

Jak Hamid Moghadam podkreślił w swoim liście do interesariuszy, przed nami jeszcze ogrom możliwości. Rozwijamy nasze inicjatywy w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego korporacyjnego (ESG). Poszerzamy ich zasięg o kolejne obszary i obieramy nowy kierunek długoterminowego rozwoju z naciskiem na innowacje i technologie, tak aby zapewnić naszym partnerom biznesowym wartość dodaną. Postępy, jakie poczyniliśmy w 2018 roku, stanowią punkt wyjścia do wielu nowych inicjatyw, takich jak:

  • ukierunkowanie na klienta umożliwiające zaspokajanie stale zmieniających się potrzeb naszych globalnych partnerów logistycznych;

  • inwestycje w technologie i innowacje, dzięki którym nasi klienci będą mogli rozwiązać swoje problemy i skuteczniej prowadzić swoją działalność;

  • własne badania i zaawansowane analizy, które będą stanowiły podstawę do określania nastrojów wśród konsumentów, trendów w zakresie modernizacji łańcucha dostaw i innych istotnych aspektów w branży nieruchomości logistycznych.

Wyprzedzamy przyszłość

W centrum naszych działań są stale zmieniające się potrzeby naszych klientów. Dzięki globalnej skali naszej działalności mamy możliwość pozyskiwania i wykorzystywania cennych danych, aby pomóc naszym klientom w rozwiązywaniu ich największych problemów. Współpracujemy, aby nasi partnerzy mogli się rozwijać i osiągać sukcesy.

Więcej o tym, w jaki sposób osiągamy te cele w naszym Rocznym Raporcie 2018

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.