To, jak se dostat ke kvalifikované pracovní síle a udržet si ji, je v současnosti mezi provozovateli logistických nemovitostí jedním z nejdiskutovanějších témat. Nejen, že dění na trhu práce ovlivňuje náborové a lokalizační strategie, ale čím dál složitější je i získat loajální zaměstnance.

Téma pracovní síly pro sklady za uplynulé desetiletí nabylo na důležitosti. Přístup ke kvalifikované pracovní síle je ve 12 evropských zemích, v nichž Prologis působí, klíčovým požadavkem při výběru nemovitosti. Náš nejnovější výzkum jsme realizovali s cílem vytvořit jasný obraz o souvislostech retence pracovní síly s logistickými nemovitosti. Tato studie vychází z údajů získaných na základě provozu našeho portfolia čítajícího více než 16 milionů metrů čtverečních, z nespočtu debat s mnoha z našich zhruba 700 zákazníků a z našich vlastních dat.

Ve výzkumu jsme se také blíže podívali na širokou škálu iniciativ ze strany investorů realizovaných s ohledem na pracovní sílu v oblastech dopravy, vybavení nemovitostí a jejich zařízení.

Sdílet článek
Abychom mohli sloužit našim zákazníkům, přesahujeme rámec čtyř stěn a střechy

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.