Počuli sme veľa príbehov, prečítali množstvo článkov a videli výskumy o trendoch na trhu - uplynulý rok bol pre logistické nehnuteľnosti skvelý. Základné trhové faktory boli (a naďalej zostávajú) silné, sentiment zákazníkov pozitívny a miera neobsadenosti je na historickom minime.

 

Minulý rok bol naším najsilnejším rokom v histórii a naše špičkové finančné a prevádzkové výsledky sú toho jasným dôkazom. Ide tu ale o viac. Prologis totiž na základe svojho pôsobenia rýchlo získava presahy nad rámec spoločnosti zameranej iba na nehnuteľnosti. Toho sa týka aj posolstvo nášho predsedu a CEO Hamida R. Moghadama:

 

Hamid R. Moghadam, predseda a CEO Prologis

Pozrite si video

Robiť viac

Ako náš CEO uvádza vo svojom liste shareholderom, nachádza sa pred nami mnoho zaujímavých príležitostí. Rozširujeme iniciatívy v oblasti ekologickej, sociálnej a korporátnej zodpovednosti (ESG) a nastavujeme nový smer pre dlhodobý rast, ktorý kladie dôraz na inovácie a technológie za účelom vytvárania hodnôt pre všetky zainteresované strany. Pokrok, ktorý sme dosiahli v roku 2018, položil základy mnohým novým príležitostiam, ku ktorým patrí:

  • ústretový zákaznícky prístup k neustále sa meniacim potrebám našich globálnych logistických partnerov;
  • investície do technológií a inovácií s cieľom pomôcť našim zákazníkom riešiť „bolestivé miesta“ a efektívnejšie prevádzkovať ich podnikanie;
  • vlastný výskum a pokročilá analytika, ktoré budú základom pre meranie sentimentu zákazníkov, trendov modernizácie dodávateľského reťazca a ďalších dôležitých aspektov logistických nehnuteľností.

Pohľad do budúcnosti

Najviac sa zameriavame na neustále sa meniace potreby zákazníkov. Sme schopní využiť globálneho meradla, v ktorom sa pohybujeme, a sily našich dát na to, aby sme posilnili slabé miesta podnikania našich zákazníkov a naším záväzkom naďalej zostáva byť im spoľahlivým partnerom v období ich rastu aj pri dosahovaní úspechov. Viac informácií nájdete v našej výročnej správe pre rok 2018.

Starší článok
Zaujatie pracovnej sily ako nový trend v oblasti logistických nehnuteľností
Novší článok
Pohľadom developera 3: Naša najnovšia budova v Budapešti otvorená pre podnikanie zákazníkov

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.