case cerva

Príležitosť

Spoločnosť CERVA GROUP, popredný český výrobca osobných ochranných prostriedkov a pracovných odevov, požiadala o rozšírenie svojich priestorov v rámci jedného z najžiadanejších aktív v portfóliu Prologis v strednej Európe, a to približne o tretinu.

Výzva

Prologis Park Prague-Airport je vysoko oceňované logistické centrum vzbudzujúce veľký záujem firiem, ktoré chcú využívať benefity jeho dostupnosti a vybavenia. Park susedí s diaľnicou D6 pri výjazde 7, nachádza sa len päť minút od pražského letiska a poskytuje vynikajúci prístup k vnútroštátnym a medzinárodným dopravným a obchodným trasám po diaľniciach D0, D5 a D1 do 10, respektíve 20 minút. Vybudovať ideálne domáce aj medzinárodné operačné stredisko v priestoroch takmer plne zastavaného parku si vyžaduje špecifický prístup. Preto keď CERVA GROUP požiadala o ďalších približne 10 000 metrov štvorcových potrebných na rast svojho podnikania, musela spoločnosť Prologis prísť s inovatívnym riešením.

Riešenie

Prologis rozšíril existujúcu budovu spoločnosti CERVA GROUP o 9 817 metrov štvorcových vybudovaných na mieru. Spolu s pôvodnými priestormi s rozlohou 32 032 metrov štvorcových teraz spoločnosť v parku sídli na celkom 41 849 metroch štvorcových. Aj keď išlo o komplikovanú expanziu existujúcej budovy, Prologis do nej zakomponoval všetky moderné technologické a udržateľné riešenia, ktoré sú dnes štandardom všetkých nových stavieb spoločnosti. Rozšírenie bolo teda skonštruované v súlade s metódou posudzovania vplyvov na životné prostredie ratingovým systémom BREEAM. Budova 2B je vybavená najmodernejšími udržateľnými riešeniami, má svetlú výšku 10 metrov, nosnosť podlahy 5 ton na meter štvorcový, protipožiarny systém ESFR, široký manévrovací priestor pre nákladné automobily a systém inteligentného merania umožňujúci diaľkové monitorovanie a ovládanie spotreby energií.

Poučenie

Prologis vždy vynakladá osobitné úsilie, aby vyhovel potrebám zákazníkov. „Zabezpečenie vysoko kvalitných priestorov v prémiových logistických lokalitách, akou je napríklad Prologis Park Prague-Airport, je čoraz náročnejšie. Spolupráca s naším dlhodobým partnerom, spoločnosťou Prologis, nám umožnila vyriešiť rastúcu potrebu po ďalších priestoroch tým, že sa tímu Prologis podarilo nájsť viac miesta v jednom z najžiadanejších logistických parkov v regióne, “ povedal Tomáš Míka, logistický riaditeľ CERVA GROUP.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.