Expanzia siete logistických nehnuteľností

Európsky logistický trh sa rýchlo mení. Dodávateľské reťazce sa reštrukturalizujú, ekonomiky expandujú a rozvoj e-commerce sa zrýchľuje. Ako na to reagujú tí, ktorí majú v odvetví rozhodujúce slovo?

Do výskumu realizovaného oddelením Prologis Research a spoločnosťou eyefortransport boli zahrnutí účastníci aktívni na európskom logistickom trhu s cieľom zmapovať princípy novej výstavby v tomto odvetví. Prieskum odhaľuje najdôležitejšie faktory, ktorými sa riadi výber lokality, ale tiež aktuálne najžiadanejšie logistické centrá Európy. Náš prieskum tiež osvetľuje zmeny, ktorými v priebehu posledných troch rokov prešli rozhodovacie procesy pri výbere lokality na výstavbu logistických nehnuteľností.

Prvých päť najžiadanejších európskych lokalít sa nachádza v krajinách Beneluxu a ich užívatelia oceňujú najmä ich dobrú infraštruktúru a blízkosť k zákazníkom a dodávateľom. Najžiadanejšou lokalitou Európy je Venlo, logistický trh situovaný na juhovýchode Holandska, blízko hraníc s Nemeckom.

Náš prieskum odhalil, že v Európe je pri výbere lokality rozhodujúci priamy prístup k hlavným spotrebiteľským centrám. Stále dôležitejšie sú aj hlavné populačné centrá s najvyššou spotrebou. Celkové náklady sú relatívne nedôležité. Zvyšuje sa však dôležitosť sily, či už ide o jej dostupnosť ako v západnej Európe (napr. v Holandsku), alebo o náklady na ňu ako v Poľsku.

Prečítať celú bielu knihu.

Máte otázku pokiaľ ide o niektorý z našich výskumov? Obráťte sa na Dirka Sosefa, viceprezidenta pre výskum a stratégiu spoločnosti Prologis v Európe: [email protected].

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.