Martin Baláž take on more responsibility across the CE region

 

Prologis v Európe ďalej rastie a v rámci zvyšovania efektivity predstavuje organizačné zmeny. Martin Baláž, doterajší senior viceprezident a country manager pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko, bol menovaný jedným zo štyroch nových Head of Asset Management, čím sa stal zodpovedným za vedenie spoločnosti Prologis v celej strednej Európe.

Z pozície Head of Asset Management dohliada na všetky aspekty prevádzky, zákaznícku starostlivosť, prenájom, správu budov a riadenie výstavby v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku.

„Novú pozíciu prijímam s nadšením a som rád, že môžem pomáhať stredoeurópskemu tímu ďalej rozširovať naše portfólio a zefektívňovať prevádzku,“ hovorí Martin Baláž, Head of Asset Management pre strednú Európu.

Nová organizačná štruktúra Prologis bola predstavená 1. januára 2024 s cieľom zefektívniť riadenie a rozloženie portfólia v rámci regiónu tak, aby bolo možné ešte efektívnejšie reagovať na potreby zákazníkov, ktorí stále častejšie vyhľadávajú nehnuteľnosti a prevádzkové riešenia na mieru. Vďaka optimalizácii správy európskeho portfólia dosiahne Prologis oveľa väčšiu prevádzkovú flexibilitu a efektivitu.

Okrem Martina Baláža (stredná Európa) sa stali Heads of Asset Management tiež Jessica Pilkes (severná Európa), Cristian Oller (južná Európa) a Stuart Davies (Veľká Británia).

„Za desať rokov svojho pôsobenia v Prologis som sa presvedčil, že zákazníci sú pre naše tímy vždy na prvom mieste. Inovatívne riešenie zavádzame tak, aby z nich mali prospech práve zákazníci a miestne komunity – som preto úprimne rád, že môžem aj naďalej prispievať k úspechu a riadeniu tejto spoločnosti v strednej Európe,“ dodáva Martin Baláž.

Starší článok
Prologis Park Wrocław III získal certifikát BREEAM na úrovni „Excelent“

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.