CAŁODOBOWY SERWIS

Gwarantujemy:

  • Dostępność 24/7 
  • Koordynację wszelkich prac konserwacyjnych, budowlanych i rozbudowujących
  • Wsparcie w związku ze szkodami objętymi ubezpieczeniem
  • Przejrzyste rozliczenie opłat licznikowych
  • Zarządzanie oraz nadzorowanie pracy zewnętrznych usługodawców
  • Programy ograniczenia kosztów, obejmujące rabaty ilościowe
  • Gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowej w celu zapewnienia ciągłości działalności klientów 
  • Usługi sezonowe (na przykład odśnieżanie)

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.