Udržateľné na zákazku: budúca generácia uhlíkovo neutrálnych skladov

Prologis Park Muggensturm

 

Udržateľné na zákazku: budúca generácia uhlíkovo neutrálnych skladov

Dlhodobé vzťahy sú často dlhodobými z dobrých dôvodov. Z pozície developera zameraného na budúcnosť a etablovaného vlastníka logistických nehnuteľností preto na starostlivosť o vzťahy s našimi rozmanitými zákazníkmi kladieme osobitný dôraz. Popri tom, že im poskytujeme priestory pre efektívne podnikanie na hlavných trhoch, s nimi spolupracujeme na iniciatívach s pridanou hodnotou, ktoré podporujú ich rast a ciele v oblasti životného prostredia.

Nová generácia logistických nehnuteľností

Veľmi výnimočnú budovu sme práve odovzdali v nemeckom Muggenstrurme nášmu paneurópskemu zákazníkovi, spoločnosti L'Oréal. Obrovská plocha 101 000 metrov štvorcových (ide o najväčšie distribučné centrum spoločnosti na svete) ale nie je to, čo budovu robí tak impozantnou. Skutočne impozantná je vďaka starostlivému rozvrhnutiu, ktoré zaisťuje jej nepretržitú prevádzku s neutrálnou uhlíkovou stopou.

Nová budova na ploche 18 hektárov umožňuje spoločnosti L'Oréal obsluhovať trhy v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Od počiatočných návrhov po spustenie prevádzky stojí v centre pozornosti udržateľnosť. Funkčnosť budovy bola úplne prispôsobená zákazníkovi tak, aby spĺňala ako súčasné, tak budúce logistické štandardy. K prevádzke centra je taktiež využívaná udržateľná energia. Dažďová voda zavlažuje zelené plochy, slúži na čistenie hál a splachuje toalety. Budova je obzvlášť dobre izolovaná, vybavená energeticky úsporným LED osvetlením a strešnými solárnymi panelmi s maximálnou kapacitou 2 megawattov. 

Počas výstavby sme venovali pozornosť krajinnému rázu a charakteristikám lokality. Spolupracovali sme so zástupcami miestnych obcí na definícii a implementácii opatrení na ochranu vzácnych druhov, najmä škovránkov, ktorí sa v oblasti prirodzene vyskytujú. Okrem toho sme vytvorili 30 000 metrov štvorcových chránenej plochy priamo na streche budovy.

 

Hodnota zákaznického servisu

V oblasti zákazníckych a ekologických iniciatív sú naše výsledky veľmi dobre zdokumentované. Jedným z dôvodov, prečo bola spolupráca na tomto uhlíkovo neutrálnom projekte úspešná je, že naša stratégia trvalo udržateľného rozvoja je v súlade s vysokými environmentálnymi štandardmi L'Oréal. Nemenej dôležitým faktorom je náš dlhodobý vzťah s touto spoločnosťou, ktorý sa premieta cez celú Európu. Stali sme sa tak jasnou prvou voľbou L'Oréal pre dodanie ich nového distribučného centra, a to nielen z dôvodu flexibilných, dlhodobých a udržateľných riešení pre ich logistické potreby.
 

Kozmetický gigant s nami neustále rozširuje svoju európsku pôsobnosť už od roku 2006. Boli sme pri tom, keď sa jeho logistické plochy zdvojnásobili - a teraz sa rozrástli štyrikrát, na viac ako 140 000 metrov štvorcových. Vychádzali sme zákazníkovi zakaždým v ústrety tak, aby sme mu umožnili vybudovať vyhovujúce logistické centrá pre oblasti južnej a východnej Európy - vo Vemars a v Prahe  - a teraz aj pre severnú Európu práve v Muggensturme. Táto najmodernejšia budova nastavuje nový štandard budúcim projektom a je príkladnou ukážkou toho, ako našim zákazníkom umožňujeme byť o krok pred tým, čo ešte len príde.

PPPrague D1 East

Súvisiace články