Prologis Park Muggensturm

 

Udržateľné na zákazku: budúca generácia uhlíkovo neutrálnych skladov

Dlhodobé vzťahy sú často dlhodobými z dobrých dôvodov. Z pozície developera zameraného na budúcnosť a etablovaného vlastníka logistických nehnuteľností preto na starostlivosť o vzťahy s našimi rozmanitými zákazníkmi kladieme osobitný dôraz. Popri tom, že im poskytujeme priestory pre efektívne podnikanie na hlavných trhoch, s nimi spolupracujeme na iniciatívach s pridanou hodnotou, ktoré podporujú ich rast a ciele v oblasti životného prostredia.

Nová generácia logistických nehnuteľností

Veľmi výnimočnú budovu sme práve odovzdali v nemeckom Muggenstrurme nášmu paneurópskemu zákazníkovi, spoločnosti L'Oréal. Obrovská plocha 101 000 metrov štvorcových (ide o najväčšie distribučné centrum spoločnosti na svete) ale nie je to, čo budovu robí tak impozantnou. Skutočne impozantná je vďaka starostlivému rozvrhnutiu, ktoré zaisťuje jej nepretržitú prevádzku s neutrálnou uhlíkovou stopou.

Nová budova na ploche 18 hektárov umožňuje spoločnosti L'Oréal obsluhovať trhy v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Od počiatočných návrhov po spustenie prevádzky stojí v centre pozornosti udržateľnosť. Funkčnosť budovy bola úplne prispôsobená zákazníkovi tak, aby spĺňala ako súčasné, tak budúce logistické štandardy. K prevádzke centra je taktiež využívaná udržateľná energia. Dažďová voda zavlažuje zelené plochy, slúži na čistenie hál a splachuje toalety. Budova je obzvlášť dobre izolovaná, vybavená energeticky úsporným LED osvetlením a strešnými solárnymi panelmi s maximálnou kapacitou 2 megawattov. 

Počas výstavby sme venovali pozornosť krajinnému rázu a charakteristikám lokality. Spolupracovali sme so zástupcami miestnych obcí na definícii a implementácii opatrení na ochranu vzácnych druhov, najmä škovránkov, ktorí sa v oblasti prirodzene vyskytujú. Okrem toho sme vytvorili 30 000 metrov štvorcových chránenej plochy priamo na streche budovy.

 

Hodnota zákaznického servisu

V oblasti zákazníckych a ekologických iniciatív sú naše výsledky veľmi dobre zdokumentované. Jedným z dôvodov, prečo bola spolupráca na tomto uhlíkovo neutrálnom projekte úspešná je, že naša stratégia trvalo udržateľného rozvoja je v súlade s vysokými environmentálnymi štandardmi L'Oréal. Nemenej dôležitým faktorom je náš dlhodobý vzťah s touto spoločnosťou, ktorý sa premieta cez celú Európu. Stali sme sa tak jasnou prvou voľbou L'Oréal pre dodanie ich nového distribučného centra, a to nielen z dôvodu flexibilných, dlhodobých a udržateľných riešení pre ich logistické potreby.
 

Kozmetický gigant s nami neustále rozširuje svoju európsku pôsobnosť už od roku 2006. Boli sme pri tom, keď sa jeho logistické plochy zdvojnásobili - a teraz sa rozrástli štyrikrát, na viac ako 140 000 metrov štvorcových. Vychádzali sme zákazníkovi zakaždým v ústrety tak, aby sme mu umožnili vybudovať vyhovujúce logistické centrá pre oblasti južnej a východnej Európy - vo Vemars a v Prahe  - a teraz aj pre severnú Európu práve v Muggensturme. Táto najmodernejšia budova nastavuje nový štandard budúcim projektom a je príkladnou ukážkou toho, ako našim zákazníkom umožňujeme byť o krok pred tým, čo ešte len príde.

PPPrague D1 East
Starší článok
Pohľadom developera 3: Naša najnovšia budova v Budapešti otvorená pre podnikanie zákazníkov
Novší článok
Rozhodnutie spoločnosti Plzenský Prazdroj rozšíriť svoje distribučné aktivity do nového plzenského parku Prologis má ráz.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.