To, ako sa dostať ku kvalifikovanej pracovnej sile a udržať si ju, je v súčasnosti medzi prevádzkovateľmi logistických nehnuteľností jednou z najdiskutovanejších tém. Nielenže dianie na trhu práce ovplyvňuje náborové a lokalizačné stratégie, ale čím ďalej je zložitejšie aj získať lojálnych zamestnancov.

Téma pracovnej sily pre sklady za uplynulú dekádu nabrala na dôležitosti. Prístup ku kvalifikovanej pracovnej sile je v 12 európskych krajinách, v ktorých Prologis pôsobí, kľúčovou požiadavkou pri výbere nehnuteľnosti. Náš najnovší výskum sme realizovali s cieľom vytvoriť jasný obraz o súvislostiach retencie pracovnej sily s logistickými nehnuteľnosťami. Táto štúdia vychádza z údajov získaných na základe prevádzky nášho portfólia zahrňujúceho viac než 16 miliónov metrov štvorcových, z nespočetne veľa debát s mnohými z našich zhruba 700 zákazníkov a z našich vlastných dát.

Vo výskume sme sa tiež bližšie pozreli na širokú škálu iniciatív zo strany investorov realizovaných s ohľadom na pracovnú silu v oblastiach dopravy, vybavenia nehnuteľností a ich zariadenia.

Novší článok
Aby sme mohli slúžiť našim zákazníkom, presahujeme rámec štyroch stien a strechy

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.