Terra Carta Seal
 

Jeho královská Výsost princ z Walesu v rámci své iniciativy Sustainable Markets Initiative (SMI) představil pečeť Terra Carta oceňující soukromé společnosti, jež jdou ve svých odvětvích příkladem v oblasti vytváření skutečně udržitelné ekonomiky. Toto ocenění obdrželo pouze 45 společností na světě – vesměs inovátorů v oblasti udržitelnosti.

Prologis se již po desetiletí řídí svým závazkem k udržitelné výstavbě, špičkovým inovacím a technologiím. Společnost, která je největším globálním developerem a provozovatelem logistických nemovitostí, oznámila mimo jiné svůj cíl získat certifikaci udržitelnosti pro všechny své nové i renovované budovy.

Ben Bannatyne, prezident společnosti Prologis Europe, obdržel toto uznání od Jeho královské Výsosti prince z Walesu během oficiálního předávacího ceremoniálu v Kelvingrove.

„Je nám ctí být součástí této prestižní iniciativy, která staví přírodu, lidi a planetu do centra světového systému hodnot. Tyto hodnoty jsou v souladu s naší vlastní vizí výjimečnosti v oblasti výstavby nemovitostí, rozvíjení dlouhodobých vztahů i kvalitnějšího životního prostředí pro naše zákazníky, zaměstnance a komunity, jichž jsme součástí," uvedl Ben Bannatyne.

„Jsme rádi, že můžeme podpořit práci Jeho královské Výsosti prince z Walesu a Sustainable Markets Initiative, která pomáhá utvářet udržitelnější budoucnost pro všechny,“ řekl spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Prologis Hamid R. Moghadam. „V našem případě se jedná o dlouhodobou praxi. Jsme si vědomi vlastního podílu na vytváření lepšího a čistšího životního prostředí pro tuto generaci i pro generace příští.“

Jeho královská výsost princ z Walesu dodal: „Pečeť Terra Carta oceňuje organizace, jež se zavázaly vytvářet udržitelnější budoucnost a které se ve svém podnikání soustředí na přírodu, lidi a planetu. Chceme-li zachovat Zemi pro naše děti a vnuky, musíme všichni přistoupit ke změnám. A právě tyto společnosti se zavázaly k tomu, že nám to usnadní.“

První pečeť Terra Carta za rok 2021 putovala globálním společnostem, které se soustředí na inovace a prokazují svůj závazek spoluvytvářet udržitelné a dynamické trhy. Je udělována podnikům, jejichž ambice jsou v souladu s ambicemi plánu obnovy pro přírodu, lidi a planetu Terra Carta, který byl představen v lednu 2021. Pečeť Terra Carta obdržely společnosti, které zaujímají vedoucí postavení ve svých odvětvích a jež mají důvěryhodné plány podložené celosvětově uznávanými vědeckými metrikami pro dosažení čisté nulové uhlíkové stopy do roku 2050 nebo dříve.

Lídr zelené výstavby

V rámci našeho úsilí o snižování emisí uhlíku a plnění vědecky podložených cílů se i nadále zavazujeme k dosažení globálně 100% uhlíkově neutrální výstavby do roku 2025. Zároveň spolupracujeme s našimi zákazníky, kterým pomáháme dekarbonizovat provoz v jejich budovách. Kromě toho jsme na dobré cestě k dosažení cíle generovat 400 megawattů solární kapacity přímo v rámci našich budov do roku 2025.

Jako lídr v oboru vydáváme zelené dluhopisy, z nichž financujeme investice do udržitelných budov a projektů obnovitelných zdrojů energie po celém světě.

Dále pravidelně a komplexně posuzujeme důležitost jednotlivých aspektů našeho podnikání, abychom získali přehled o tom, jaký dopad má naše činnost na životní prostředí, ekonomiku i společnost. Do tohoto auditu se zapojují různí stakeholdeři, včetně zaměstnanců, zákazníků, neziskových organizací a dodavatelů, aby bylo zachyceno celé spektrum interních a externích pohledů.

Přečtěte si více o iniciativách Prologis v oblasti udržitelnosti zde.

Sdílet článek
V Prologis Park Warsaw-Żerań byla zahájena výstavba moderní budovy typu „Small Business Unit“

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.