Rental Market in Poland

Při jednání se zákazníky sázíme na upřímnost a transparentnost. Proto již šest let zveřejňujeme detailní tržní data, včetně analýz nájemního prostředí.

Věříme, že lepší pochopení aktuálního nastavení tržního nájemného a plné vysvětlení smluvních náležitostí týkajících se výšky nájmů povedou k růstu sazeb podobně jako ve zbytku Evropy. Z tohoto důvodu připravilo oddělení Prologis Research studii Prologis to the Point, která ilustruje reálnou situaci na světovém, evropském a polském trhu skladových prostor.

Celé odvětví v Evropě roste: stoupá poptávka, zvyšují se náklady na výstavbu, hodnota pozemků i nemovitostí a také nájemné. Jak ukazuje náš nejnovější Rent Index report, v roce 2021 vzrostlo čisté efektivní nájemné (nájemné očistěné o pobídky) v Evropě meziročně o 7,2 %, což je historický rekord. Polsko je jedinou zemí, kde se nájemné v roce 2021 oproti roku 2020 snížilo o 0,5 %.

Při analýze reálného nájemného (očistěného o inflaci) je rozdíl mezi Polskem a ostatními evropskými zeměmi ještě zřetelnější. Reálné nájemné v Polsku je o více než 30 % nižší než v roce 2007 a vzhledem k očekávané vysoké úrovni inflace se tento rozdíl v blízké budoucnosti ještě prohloubí. Nejvyšší efektivní nájemné zaznamenané na hlavních polských trzích činilo v průměru 32 eur za metr čtvereční, což je mnohem méně než kontinentální evropský průměr 57 eur za metr čtvereční.

„Situace je způsobena především nedostatečnou transparentností struktury nájemného,“ uvedl Pawel Sapek, senior viceprezident a regionální ředitel společnosti Prologis ve střední Evropě. „Běžně se uzavírají dodatkové smlouvy k hlavní nájemní smlouvě. To znamená, že zákazníci si pronajímají sklad za určitou sazbu, ale zároveň získávají finanční pobídky, které nejsou zahrnuty v hlavní nájemní smlouvě.“

Tyto jednorázové pobídky podle investorů a hodnotitelů matou trh. Nepřehledná smlouva zákazníky často překvapí ve chvíli, kdy začnou jednání o prodloužení nájmu. Jakékoli pobídky, které nejsou uvedeny v hlavní nájemní smlouvě, vedou k riziku zdánlivě rychlého zvýšení nájemného a nereálného ocenění projektu.

Pochopení skutečné hodnoty polských logistických nemovitostí a nevyhnutelného reálného růstu nájemného je pro zdravý vývoj trhu v budoucích letech zásadní. Současná nepřehlednost je také vážným problémem pro zákazníky a investory, kteří potřebují přesné a spolehlivé informace, aby mohli činit správná obchodní rozhodnutí. Partnerství a transparentnost jsou... Made in Prologis.

Starší článek
V Prologis Park Budapest-Sziget II byla zahájena druhá fáze spekulativní výstavby

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.