Rental Market in Poland

Naszym priorytetem we współpracy z Klientami jest uczciwość i transparentność. Dlatego nieprzerwanie od 6 lat wnikliwie badamy rynek, również pod kątem wysokości czynszów, i dzielimy się tą wiedzą w naszych raportach. Wierzymy, że lepsze zrozumienie rzeczywistych czynszów rynkowych i pełne ujawnienie warunków najmu doprowadzi do wzrostu stawek rynkowych jaki obserwujemy w pozostałej części Europy. Dlatego Dział Prologis Research przygotował raport Prologis to the Point, który obrazuje rzeczywistość światowego, europejskiego i polskiego rynku deweloperów powierzchni magazynowych.

Cała branża w Europie rośnie – rośnie popyt, rosną koszty budowlane, wartość gruntów i nieruchomości oraz rosną czynsze. Jak pokazano w naszym najnowszym Indeksie czynszów, w 2021 czynsze efektywne netto (czynsze bazowe minus zachęty) w Europie wzrosły o 7.2%, rok do roku, co stanowi rekord wszechczasów. Jedynym krajem, w którym wartość czynszu zmalała jest Polska – wysokość czynszu spadła o 0.5%, rok do roku. Analizując czynsze realne (czynsze nominalne minus inflacja) różnica między innymi krajami a Polską staje się jeszcze wyraźniejsza. Czynsze realne w Polsce są o ponad 30% niższe niż w 2007 r. i przy przewidywanym wysokim poziomie inflacji w najbliższym czasie ta przepaść jeszcze się zwiększy. Najwyższe czynsze efektywne odnotowane na głównych rynkach w Polsce wynoszą średnio 32 EUR za metr kwadratowy, o wiele mniej niż średnia kontynentalna wynosząca 57 EUR za metr kwadratowy.

„Dzieje się to głównie ze względu na brak przejrzystości w strukturze czynszów. Powszechnie stosowane są  umowy towarzyszące głównej umowie najmu. W praktyce oznacza to, że klienci wynajmują magazyn za określoną stawkę, ale poza tym otrzymują zachęty finansowe nieujęte w głównej umowie najmu” – powiedział Paweł Sapek, senior vice president, Regional Head Prologis w Europie Centralnej.

Rzeczoznawcy i inwestorzy traktują finansowe zachęty z umów towarzyszących jako jednorazowe, co jest mylące. Nieprzejrzysta struktura umowy najmu często stanowi zaskoczenie, gdy rozpoczynają się dyskusje na temat jej przedłużenia. Wszelkie zachęty finansowe nieujawnione w umowie najmu prowadzą do ryzyka sztucznie zawyżonych czynszów bazowych i nierealnych wycen projektów.

Zrozumienie prawdziwej wartości polskiego rynku nieruchomości dystrybucyjnych i nieunikniony wzrost czynszów to jedyna droga do jego dalszego rozwoju. To także troska o Klientów i inwestorów, którzy aby móc podejmować najlepsze decyzje biznesowe, potrzebują prawdziwych i rzetelnych informacji. Partnerstwo i transparentność są ... Made in Prologis.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.