Signing the Prologis Clear Lease

Ke všem našim projektům zaujímáme komplexní přístup – našim zákazníkům chceme zaručit jistotu jednoduchých postupů a skutečných výhod. Proto se součástí naší nabídky stal Clear Lease® – nový typ nájemní smlouvy, s níž jsou proces pronájmu a očekávané náklady plně transparentní.

Tento nový typ smlouvy je jednodušší a garantuje fixní poplatek za služby po celou dobu pronájmu. Veškeré standardní náklady na provoz, administrativu, údržbu a opravy jsou ve smlouvě plně definovány. Kontrakt nabízí našim zákazníkům jasnou představu o nákladech ještě před tím, než je podepsán.

Díky službě Clear Lease® se tradiční model placení poplatků za služby stává minulostí. Naši zákazníci nyní mohou lépe vyčíslit své vlastní náklady, zatímco my řešíme odhady a výpočty, za něž neseme plnou odpovědnost. Díky rozsáhlým a dlouhodobým analýzám dat z provozu našich mnoha budov máme bohaté znalosti, jež nám pomáhají při našich výpočtech (za jejichž výsledek pak rádi převezmeme riziko).

Není už třeba zabývat se náročnými každoročními kontrolami výdajů – naši zákazníci mohou více času a energie věnovat tomu, co je opravdu důležité: růstu svého podnikání.

Pro více informací o Clear Lease® klikněte zde.

Starší článek
MIPIM 2019 – promluvme si o tom, jaké je být o krok před tím, co teprve přijde
Sdílet článek
Projekt společnosti Prologis splňující WELL Building Standard byl nominován na MIPIM Awards 2019

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.