Signing the Prologis Clear Lease

O wszystkich naszych projektach myślimy przekrojowo, więc upraszczamy procesy, zapewniając tym samym dodatkowe korzyści naszym klientom. Dlatego oferujemy Clear Lease®,  nowy rodzaj umowy najmu, która gwarantuje naszym klientom pełną przejrzystość procesu najmu i przewidywanych kosztów.

W nowej prostszej formie umowy uwzględniamy stałe opłaty eksploatacyjne na cały okres najmu. Co to oznacza? Nasi klienci wszystkie standardowe koszty operacyjne i opłaty administracyjne, a także koszty konserwacji i napraw, mają w całości określone bezpośrednio w umowie. Dzięki temu zyskują pewność co do wszystkich kosztów jeszcze przed zawarciem kontraktu.

Z Clear Lease® zaliczki na poczet opłat eksploatacyjnych oparte na prognozach i rozliczanie na koniec roku na podstawie realnych kosztów to już przeszłość. Ułatwiamy klientom budżetowanie własnych wydatków, a wszystkie szacunki i kalkulacje bierzemy na siebie i ponosimy za to pełną odpowiedzialność. Po przeprowadzeniu przekrojowej i szczegółowej analizy danych z wielu lat i obiektów, mamy pewność, że nasze wyliczenia są precyzyjne, dlatego ryzyko bierzemy na siebie.

Współpracując z nami, klienci mogą zapomnieć o żmudnych kontrolach całorocznych wydatków i mogą poświęcić swój czas i energię na dalszy rozwój własnego biznesu.

Więcej na temat Clear Lease® tutaj.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.