Signing the Prologis Clear Lease

Ku všetkým našim projektom zaujímame komplexný prístup - našim zákazníkom chceme zaručiť istotu jednoduchých postupov a skutočných výhod. Preto sa súčasťou našej ponuky stal Clear Lease® - nový typ nájomnej zmluvy, s ktorou sú proces prenájmu a očakávané náklady plne transparentné.

Tento nový typ zmluvy je jednoduchší a garantuje fixný poplatok za služby po celú dobu prenájmu. Všetky štandardné náklady na prevádzku, administratívu, údržbu a opravy sú v zmluve úplne definované. Kontrakt ponúka našim zákazníkom jasnú predstavu o nákladoch ešte pred tým, ako je podpísaný.

Vďaka službe Clear Lease® sa tradičný model platenia poplatkov za služby stáva minulosťou. Naši zákazníci teraz môžu lepšie vyčísliť svoje vlastné náklady, zatiaľ čo my riešime odhady a výpočty, za ktoré nesieme plnú zodpovednosť. Vďaka rozsiahlym a dlhodobým analýzam dát z prevádzky našich mnohých budov máme bohaté vedomosti, ktoré nám pomáhajú pri našich výpočtoch (za ktorých výsledok potom radi prevezmeme riziko).

Už nie je potrebné zaoberať sa náročnými každoročnými kontrolami výdavkov - naši zákazníci môžu viac času a energie venovať tomu, čo je naozaj dôležité: rastu svojho podnikania.

Pre viac informácií o Clear Lease® kliknite tu.

Starší článok
MIPIM 2019 – porozprávajme sa o tom, aké je to byť o krok pred tým, čo ešte len príde
Novší článok
Projekt spoločnosti Prologis splňujúci WELL Building Standard bol nominovaný na MIPIM Awards 2019

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.