Rovnako ako všetky automobilky, ktoré pôsobia na území regiónu strednej a východnej Európy, aj spoločnosť BMW potrebovala budovy na mieru, ktoré by vyhovovali jej sofistikovanej podnikateľskej činnosti, a tento nový objekt poskytol prvotriedny príklad neomylnej schopnosti spoločnosti Prologis poskytovať priestory na mieru v ideálnych lokalitách.

Spoločnosť BMW požadovala distribučné centrum na mieru s dostatočným priestorom a dobrým napojením na cestnú sieť, ktorá slúži pre región strednej a východnej Európy. Vo vysoko konkurenčnom ponukovom konaní spoločnosti BMW na vyprojektovanie a výstavbu tohto najmodernejšieho distribučného centra vyhrala spoločnosť Prologis, a to vďaka svojim vynikajúcim technickým znalostiam, spoľahlivému poradenskému prístupu v celom procese jednania, prípadovým štúdiám a celkovej profesionalite.

Objekt s rozlohou 25 414 metrov štvorcových bol dokončený v priebehu iba šiestich mesiacov od začatia výstavby so slávnostným prestrihnutím pásky 28. apríla 2016 za prítomnosti pána Wolfganga Baumanna, viceprezidenta Parts Logistics Management v spoločnosti BMW, starostu mesta Senec a viac ako 80 významných hostí, zástupcov mesta, médií a zamestnancov.

Objekt vybudovaný podľa presných špecifikácií a požiadaviek spoločnosti BMW má 18 rámp, LED osvetlenie, regulátor teploty, obvodové osvetlenie, dohľad, IT riešenia a miestnosť na nebezpečný tovar (ADR). Objekt, rovnako ako všetky nové zariadenia spoločnosti Prologis, prešiel procesom akreditácie BREEAM a dosiahol klasifikačnú úroveň „Good“ (dobrý), a to na základe obsiahnutých prvkov trvalej udržateľnosti, akými sú systém pre monitorovanie spotreby energie a vody a nízkouhlíkové a bezuhlíkové technológie.

Strategická poloha budovy v Prologis Parku Bratislava – nachádzajúceho sa na diaľnici E75, ktorá je súčasťou paneurópskeho koridoru IV, vedúceho z Drážďan/Norimbergu cez Prahu, Viedeň, Bratislavu, Budapešť, Bukurešť a Sofiu do Istanbulu – umožňuje, aby úspešne plnila úlohu stredoeurópskeho distribučného centra BMW na náhradné diely a obsluhovala svojich 12 „rastúcich trhov“ z predajného regiónu strednej a juhovýchodnej Európy (Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.