Nájomné rastie, zatiaľ čo sa historicky znižuje neobsadenosť

Logistics Rent Index spoločnosti Prologis sleduje celosvetové trendy v čistom efektívnom nájomnom na 60 trhoch v štyroch hlavných svetových oblastiach. Táto jedinečná výskumná správa je zameraná na trhové nájomné (po odpočítaní zliav) za moderné logistické nehnuteľnosti a zahŕňa ceny objektov triedy A a výhodne umiestnených objektov triedy B. Údaje, ktoré Prologis Rent Index využíva, sú získavané na základe operácií nášho globálneho portfólia a znalostí miestnych cien na trhoch, kde pôsobíme.

Najdôležitejšie poznatky z prieskumu nájmov za rok 2016

V Európe pokračovalo mierne oživenie. Nájomné vzrástlo o 3 percentá, najviac vo Veľkej Británii. Rast cien sa však prejavil na viacerých trhoch. Trhové nájmy vzrástli v roku 2016 najviac v USA: o 5 percent. Celosvetový rast bol 4-percentný.

Päť oblastí s najvyšším rastom trhových nájmov v Európe v roku 2016

  1. Budapešť
  2. Barcelona
  3. Praha
  4. Londýn/juhovýchodná VB
  5. Midlands (stredná časť VB)

Rast čistého efektívneho nájomného bol naprieč Európou 3-percentný, takže sa opakovalo tempo rastu z roku 2015. Oproti USA zostáva rast nájmov mierny, ale je výrazne pred nízkou infláciou. Hlavným riadiacim faktorom oživenia trhových nájmov bolo zjednocovanie zliav.

Prevádzkové prostredie pre logistické nehnuteľnosti zažilo za posledné roky mierne, ale stabilné zlepšenie. Naopak miera neobsadenosti je teraz v Európe pod 6 percentami, čo je historické minimum. Trhový dopyt bol síce pozitívny, ale len obmedzený, a to pre len mierne ekonomické oživenie. V širšom pohľade zostávajú čisté efektívne nájmy pod vrcholmi predchádzajúcich cyklov a rýchlosť rastu trhového nájomného v Európe môže v ďalších niekoľkých rokoch prekonať USA.

Read the entire white paper. 

Súvisiaci materiál