Vedle zaměření na potřebu udržet po rozšíření nemoci COVID-19 veřejné zdraví je také důležité, abychom se zabývali dlouhodobými společenskými a ekonomickými důsledky globální pandemie. Za tímto účelem nadace Prologis Foundation založila nadnárodní fond, v rámci kterého poskytne finanční podporu v celkové výši 5 milionů dolarů neziskovým a komunitním organizacím, které čelí koronaviru v první linii. Našimi prvními partnery se stala nezisková organizace Feeding America a Evropská federace potravinových bank. Příspěvek nadace Prologis Foundation pokryje náklady na zajištění 8,5 milionu porcí jídla pro lidi v nouzi po celé USA a Evropě. Fond také přispívá na americký Červený kříž, evropský Červený kříž, potravinovou banku Community Foodbank of New Jersey a organizace NJ Pandemic Relief Fund a City Harvest v New Yorku. Plánujeme také pomoci dalším organizacím po celém světě, abychom zajistili potřeby těch, kteří jsou v nouzi, a zároveň pomohli komunitě zdravotníků zasažených pandemií.

Platforma Prologis hraje také zásadní roli v podporování lidí i organizací v průběhu krize. Prostřednictvím našeho programu Space for Good jsme nabídli naše neobsazené budovy a jejich přilehlé prostranství na pomoc místním komunitám zasaženým COVID-19, v USA také státním a federálním agenturám, jakož i nemocnicím a humanitárním organizacím po celém světě. K dnešnímu dni jsme bezplatně poskytli  více než milion čtverečních stop na devíti trzích, přičemž o zajištění dalších prostor v tuto chvíli jednáme. Jsme také účastníky kampaně #StoptheSpread a společně s dalšími podnikatelskými lídry se zavazujeme k finančním příspěvkům a podílíme se na kreativních řešeních pro zvládnutí a poražení nemoci COVID-19.

Pokračujeme v hledání způsobů, jak řešit problémy, kterým naše komunity čelí, a budeme vás nadále informovat o aktuálním vývoji.

Starší článek
Paweł Sapek jmenován regionálním ředitelem Prologis pro střední Evropu
Sdílet článek
Logistické nemovitosti a COVID-19: Odolnost zákazníků v časech ekonomické volatility

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.