W czasie pandemii COVID-19 powinniśmy skupić uwagę na potrzebach związanych ze zdrowiem publicznym, ale również przygotować się na jej długoterminowe skutki - społeczne i gospodarcze.

W tym celu Fundacja Prologis uruchomiła globalny fundusz pomocy o wartości 5 milionów dolarów, aby zapewnić wsparcie finansowe organizacjom non-profit oraz fundacjom nastawionym na pomoc lokalnym społecznościom, które są na pierwszej linii frontu działań w walce z pandemią. Naszymi partnerami są obecnie Feeding America oraz Federacja Europejskich Banków Żywności, w ramach współpracy ufundujemy 8,5 miliona posiłków dla potrzebujących w Stanach Zjednoczonych i Europie. Wśród beneficjentów naszej Fundacji są m.in. Amerykański Czerwony Krzyż, Europejski Czerwony Krzyż, Community Foodbank of New Yersey, NJ Pandemic Relief Fund oraz City Harvest w Nowym Jorku. Chcemy zapewnić wsparcie organizacjom na całym świecie, przede wszystkim dostarczając żywność najbardziej potrzebującym oraz niosąc pomoc środowiskom medycznym dotkniętym epidemią.

Platforma Prologis odgrywa również istotną rolę we wspieraniu ludzi i stowarzyszeń w dobie kryzysu. W ramach naszego programu Space for Good, firma udostępnia wolne budynki oraz tereny otwarte na potrzeby działań pomocowych w walce z epidemią COVID-19 lokalnym, stanowym i federalnym agencjom w Stanach Zjednoczonych, a także szpitalom i organizacjom humanitarnym na całym świecie. Do tej pory przekazaliśmy nieodpłatnie do użytkowania ponad milion metrów kwadratowych naszych powierzchni na dziewięciu rynkach i planujemy udostępnić kolejne. Ponadto, jako sygnatariusz kampanii #StoptheSpread, dołączyliśmy do grona liderów biznesu, którzy zobowiązują się zapewnić środki finansowe oraz kreatywne rozwiązania na rzecz wsparcia walki z epidemią COVID-19 oraz poprawy sytuacji po zakończeniu kryzysu.

Nieustannie szukamy sposobów radzenia sobie z wyzwaniami stojącymi przed naszymi społecznościami i będziemy na bieżąco informować o nowych rozwiązaniach.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.