Szansa

UPM Raflatac, fiński wiodący dostawca samoprzylepnych materiałów etykietowych, zachęcony dobrymi wynikami w Polsce zdecydował się zwiększyć swój potencjał produkcyjny i postawić nową fabrykę w pobliżu już istniejącej, mającej dobre połączenie z międzynarodowymi szlakami komunikacyjnymi.

Wyzwanie

Kompleksowa analiza ofert przeprowadzona przez UPM Raflatac i JLL wykazała, że spośród wszystkich ofert złożonych przez największych deweloperów w Polsce, najlepsze warunki zaproponował Prologis.

Niezwykle ważny w tym projekcie był termin realizacji, a Prologis oddał budynek do użytku z miesięcznym wyprzedzeniem, w grudniu 2011 roku. Ważna była także strategiczna lokalizacja w pobliżu istniejącej już hali produkcyjnej, z łatwym dostępem do głównych autostrad umożliwiających dystrybucję krajową i międzynarodową

Obiekt musiał być dostosowany do złożonych potrzeb produkcyjnych, a także zapewniać możliwość dalszej rozbudowy, posiadać powierzchnię do przechowywania, magazynowania i produkcji, jak również oferować duże pomieszczenia biurowe, doki i parking.

Rozwiązanie

Był to pierwszy budynek w Prologis Park Wrocław V, którego doskonałe położenie w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowych szlaków komunikacyjnych przyciąga światowych producentów. Park znajduje się w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska, 3 kilometry na południowy zachód od Węzła Bielańskiego, pomiędzy autostradą A4 (Berlin – Wrocław – Kraków – Ukraina) a drogą E261.

W nowym budynku Prologis zastosował niekonwencjonalne rozwiązania spełniające wszystkie wymagania UPM Raflatac. Wzięliśmy pod uwagę zarówno kwestie ekologiczne, jak i ekonomiczne, dbając o to, aby budynek spełniał rygorystyczne normy w zakresie wpływu na środowisko, jednocześnie pomagając firmie UPM Raflatac w sposób wydajny zwiększyć jej potencjał produkcyjny.

Budynek o powierzchni 19 111 metrów kwadratowych został wyposażony w dodatkowy system ogrzewania dla osiągnięcia temperatury +18°C, dodatkową wentylację dla technologii, dodatkowe transformatory technologiczne oraz różne poziomy posadzki i betonową podłogę wytrzymującą obciążenie 10 ton na metr kwadratowy. W narożnikach budynku zbudowano zewnętrzne rampy z zadaszeniem, a dodatkowo wstawione zostały ściany działowe z bramami umożliwiające wtórny podział funkcjonalny.

Zastosowano ekologiczne i bezpieczne rozwiązania, takie jak światło dzienne, optyczne wykrywacze dymu w całym magazynie i pomieszczeniach biurowych/socjalnych, a także tryskacze i klimatyzację w biurach. Budynek otrzymał akredytację BREEAM z oceną „Pass”.

Wnioski

Strategiczne lokalizacje parków Prologis przyciągają światowych producentów; dobre połączenia komunikacyjne i bliskość do konsumenta końcowego są ważnymi czynnikami decydującymi o sukcesie firmy i wysokim poziomie zajętości portoflio. Kluczem jest udowodniona już umiejętność dostarczania przez Prologis rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta w krótkim czasie.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.