Kluczowe znaczenie rynku nieruchomości logistycznych w łańcuchu dostaw zostało potwierdzone. Pierwsze dowody pojawiły się już na początku 2020 roku, kiedy to pandemia COVID -19 przyspieszyła tempo rozwoju e-commerce o około cztery lata. W oparciu o wyniki najnowszej analizy Oxford Economics Prologis poinformował właśnie, że udział jego obiektów w globalnym przepływie towarów wzrósł do 2,5 procenta światowego PKB. To widoczny wzrost w porównaniu z poziomem 1,7 procenta jaki został odnotowany w 2017 roku. Co za tym idzie, udział magazynów Prologis w globalnym przepływie towarów osiągnął równowartość 4,4 procenta światowej konsumpcji gospodarstw domowych. 

Raport Oxford Economics potwierdza, że wzrost udziału Prologis w rynku idzie w parze z intensywną rozbudową globalnej powierzchni magazynowej firmy. Prologis zwiększył dostępną powierzchnię magazynową do ponad 1 mld stóp kwadratowych, z 684 mln stóp kwadratowych w porównaniu ze stanem z 2017r.. Obecna wartość ekonomiczna towarów przepływających przez obiekty firmy na całym świecie wynosi 2,2 bln USD, co oznacza wzrost o 69 procent w stosunku do poprzedniego badania. 

„Wyniki badania wyraźnie wskazują na ogromne znaczenie, jakie ma rynek nieruchomości logistycznych w kontekście ożywienia światowej gospodarki. Każdego dnia centra dystrybucyjne Prologis zapewniają przepływ szerokiej gamy produktów, bez których życie konsumentów na całym świecie byłoby współcześnie niemal niemożliwe. To dobitnie świadczy o globalnym charakterze światowego handlu” - powiedział Hamid R. Moghadam, Chairman i CEO Prologis.

Kluczowe wnioski: 

  • Obecna wartość ekonomiczna towarów przepływających przez obiekty Prologis na całym świecie wynosi 2,2 bln USD, co oznacza wzrost o 69 procent w porównaniu z 2017 r.(1). Suma ta podkreśla różnorodność bazy klientów Prologis oraz skalę i wartość globalnego portfolio nieruchomości firmy.
  • Przepustowość na poziomie 2,2 bln USD stanowi 3,5 procenta produktu krajowego brutto (PKB) 19 państw, w których Prologis prowadzi działalność. W 2017 r. portfolio firmy obejmowało 63 mln metrów kwadratowych (2), a przepustowość oznaczała równowartość 2,4 procenta PKB tych samych państw (2). Wzrost ten potwierdza skuteczność strategii rozwoju Prologis oraz skalę jego platformy, która obecnie obejmuje 93 mln metrów kwadratowych.
  • Przepływ towarów przez magazyny Prologis stanowi 2,5 procenta światowego PKB – 4,4 procenta światowej konsumpcji w sektorze gospodarstw domowych. W 2017 r. było to 1,7 procent. 
  • Prologis znacząco wspiera tworzenie miejsc pracy w swoich społecznościach; pod dachami Prologis pracuje około 850 000 osób, co oznacza 57,4 procentowy wzrost wobec poziomu zatrudnienia z 2017 r.(3).

ZOBACZ PEŁNY RAPORT(1)   Na podstawie danych z 2019 r. według raportu Oxford Economics. 

(2)   Jak zaznacza Oxford Economics, PKB stanowi całkowitą wartość produkcji wszystkich towarów i usług końcowych. Należy pamiętać, że niektóre magazyny mogą być wykorzystywane do przechowywania towarów pośrednich (tj. składników używanych do produkcji wyrobów końcowych), a pojedyncze towary będą często składowane w wielu magazynach w drodze do konsumentów końcowych.

(3) Oxford Economics w oparciu o dane szacunkowe dostępne w 2017 r. założył, że bezpośrednie zatrudnienie w magazynach Prologis będzie równe jednemu pracownikowi na każde 743 stopy kwadratowe [69 metrów kwadratowych] powierzchni magazynowej w ujęciu globalnym. W ramach późniejszych badań przeprowadzonych przez Prologis szacunki uszczegółowiono. W rezultacie dane szacunkowe dla poszczególnych państw wynoszą 1 000–1 900 stóp kwadratowych [93–177 metrów kwadratowych] na pracownika zatrudnionego bezpośrednio. W oparciu o pierwotne założenia całkowita wysokość bezpośredniego zatrudnienia w magazynach Prologis w lipcu 2017 r. oszacowana została na 816 200 pracowników. Należy jednak zwrócić uwagę, że po aktualizacji poprzednich założeń całkowita wartość zatrudnienia w magazynach Prologis w 2017 r. oszacowana przez Oxford Economics wynosiłaby 539 900 pracowników.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.