Każdego dnia przez magazyny Prologis, globalnego lidera nieruchomości logistycznych, przechodzi mnóstwo towarów, bez których współcześnie życie byłoby niemal niemożliwe. 

Dzięki temu możemy spojrzeć na sieć powiązań i zależności w światowym handlu z unikalnej perspektywy. Zleciliśmy niezależnej firmie doradczej Oxford Economics (OE) przeprowadzenie analizy wpływu ekonomicznego, aby dowiedzieć się jaki jest łączny wpływ działalności gospodarczej Prologis oraz jej klientów na rozwój gospodarki światowej. Pierwszą fazę badania "Przyszła struktura przepływu towarów" zrealizowano w 2017 r. W ramach drugiej fazy, którą przeprowadzono wiosną i wczesnym latem 2020 r., OE dokonała aktualizacji wyników, uwzględniając rozwój Prologis i zmiany, jakie zaszły na rynku nieruchomości logistycznych.

Pobierz raport

Oto czego się dowiedzieliśmy: 

Oxford Economics logo

Skracamy czas potrzebny na dostarczenie towarów z całego świata

$2,2 biliona

to wartość towarów przepływających każdego roku przez nasze centra dystrybucyjne1

CO STANOWI
3,5%
PKB 19 krajów, w których prowadzimy działalność
2,5%
światowego PKB

Każdego dnia pod dachami Prologis pracuje

0 850000

osób na całym świecie2

Udział Prologis w globalnym rynku pracy to

2,8 miliona

osób zatrudnionych w związku z działalnością prowadzoną w magazynach Prologis3

Całkowity wpływ działalności w magazynach Prologis na globalną gospodarkę wyniósł:

$226 miliardów

rocznie 3

Całkowity globalny wpływ działalności Prologis na podatki jest szacowany na

$55 miliardów

rocznie3

1.  Na podstawie danych z 2019 r. według raportu Oxford Economics. Jak zwraca uwagę Oxford Economics, PKB stanowi całkowitą wartość produkcji wszystkich towarów i usług końcowych. Niektóre magazyny mogą być wykorzystywane do przechowywania dóbr pośrednich (tj. składników używanych do produkcji towarów końcowych), usługi oczywiście nie muszą być przechowywane, a pojedyncze towary będą często składowane w wielu magazynach w drodze do konsumentów końcowych.
2.  W oparciu o dostępne w 2017 roku dane szacunkowe Oxford Economics założył, że bezpośrednie zatrudnienie w magazynach Prologis będzie równe jednemu pracownikowi na każde 69 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej w ujęciu globalnym. W ramach późniejszych badań przeprowadzonych przez Prologis szacunki dopracowano, w wyniku czego dane szacunkowe dla poszczególnych krajów wynoszą 93–177 metrów kwadratowych na pracownika zatrudnionego bezpośrednio. W oparciu o pierwotne założenia całkowitą wartość bezpośredniego zatrudnienia w magazynach Prologis oszacowano w lipcu 2017 r. na 816 200 pracowników. Jednak po aktualizacji poprzednich założeń całkowita wartość zatrudnienia w magazynach Prologis w 2017 r. wynosiłaby 539 900 pracowników.
3.  Jak opisano w metodologii raportu Oxford Economics, na wpływ ekonomiczny składa się wpływ obejmujący aktywności przypisane bezpośrednio do działalności w magazynach Prologis, wpływ pośredni (łańcuch dostaw) oraz wpływ indukowany.