Po tom, čo pandémia COVID-19 začiatkom roku 2020 zrýchlila prechod k e-commerce o štyri roky, stúpol význam logistických nehnuteľností aj oznámením, že Prologis ako globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností zaznamenal zvýšenie podielu tovaru prechádzajúceho jeho skladmi po celom svete. V súčasnosti je hodnota tohto tovaru na úrovni 2,5 % globálneho HDP, pričom v roku 2017 dosahovala hodnotu 1,7 % HDP. Tento nárast trhového podielu spoločnosti Prologis súvisí s rýchlym rozšírením portfólia skladových priestorov spoločnosti na viac než 93 miliónov metrov štvorcových zo 63,5 milióna metrov štvorcových, v porovnaní s rovnakým obdobím, uvádza výskumná správa spoločnosti Oxford Economics. Súčasná ekonomická hodnota tovaru prechádzajúceho budovami Prologis po celom svete je 2,2 bilióna amerických dolárov, čo je o 69 % viac než v roku 2017.

„Táto štúdia dokazuje, aké dôležité sú logistické nehnuteľnosti pre zdravú globálnu ekonomiku,“ hovorí predseda a CEO Prologis Hamid R. Moghadam. „Distribučnými centrami Prologis každý deň prechádzajú značné objemy tovaru, ktoré nám všetkým umožňujú žiť naše životy moderným spôsobom, a to podčiarkuje prepojenú povahu globálneho obchodu.“

Kľúčové poznatky z novej štúdie zahŕňajú nasledovné:

  • Súčasná ekonomická hodnota tovaru prechádzajúceho budovami Prologis po celom svete je 2,2 bilióna amerických dolárov, čo je o 69 % viac než v roku 2017.(1) Toto číslo dokazuje rozmanitosť zákazníckej základne Prologis a rozsah i hodnotu globálneho portfólia nehnuteľností spoločnosti.
  • Tok tovaru v hodnote 2,2 bilióna dolárov predstavuje 3,5 % hrubého domáceho produktu 19 krajín, v ktorých spoločnosť Prologis pôsobí. V roku 2017 portfólio spoločnosti zaberalo plochu 63,5 milióna metrov štvorcových a výkon portfólia predstavoval 2,4 % HDP týchto 19 krajín.(2) Zaznamenané navýšenie hodnoty je dôsledkom stratégie rastu spoločnosti Prologis a rozsahu jej platformy s dnešnou rozlohou viac než 93 miliónov metrov štvorcových.
  • Budovami Prologis prechádza tovar, ktorý predstavuje 2,5 % svetového HDP, teda 4,4 % celosvetovej spotreby domácností.(2) V roku 2017 predstavoval tok tovaru 1,7 % svetového HDP.
  • Prologis má v oblastiach, kde pôsobí, významný vplyv na vytváranie pracovných príležitostí; každý deň pod strechami budov spoločnosti pracuje približne 850 000 ľudí, čo je o 57,4 % viac než v roku 2017.(3)

Prečítajte si celú štúdiu spoločnosti Oxford Economics

CELÝ REPORT

(1) Na základe dát z reportu Oxford Economics

(2) Podľa Oxford Economics je dôležité poznamenať, že HDP predstavuje celkovú hodnotu produkcie tovarov a služieb určených na koncovú spotrebu. Niektoré sklady môžu byť využívané na skladovanie medziproduktov (tzn. komponentov na výrobu finálnych produktov). Služby si samozrejme nevyžadujú skladové priestory a niektoré tovary môžu byť predtým, než sú dopravené ku koncovému spotrebiteľovi, uskladnené vo viacerých skladoch.

(3) Oxford Economics prvýkrát posudzovala ekonomické vplyvy prevádzky v skladoch Prologis v roku 2017. Vzhľadom k odhadom z tejto doby očakáva, že priama zamestnanosť v skladoch Prologis globálne je jeden zamestnanec na 743 stôp štvorcových (69 metrov štvorcových) skladu. Následný prieskum spoločnosti Prologis spresnil tento odhad a v jednotlivých krajinách špecifikoval priamu zamestnanosť na 1 000 až 1 900 stôp štvorcových na jedného zamestnanca. Na základe pôvodných čísel sme k júlu 2017 odhadli celkovú priamu zamestnanosť v skladoch Prologis na 816 200 pracovníkov. Po aktualizácii predchádzajúceho odhadu by v roku 2017 predstavovala celková zamestnanosť 539 900 zamestnancov. Dnešný odhad globálnej priamej zamestnanosti v skladoch Prologis je 853 700, čo predstavuje 58 % nárast.

Starší článok
Začíname! Program Prologis Essentials Marketplace pre rýchle naštartovanie a hladký priebeh prevádzky skladu
Novší článok
Nový štandard zákazníckej skúsenosti s úplne novým slovenským tímom

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.