Prologis Research

Naszym interesariuszom zapewniamy wnikliwą analizę trendów, takich jak cyfryzacja, rekonfiguracja łańcuchów dostaw oraz szybki rozwój sektora e-commerce i jego wpływ na rynek nieruchomości logistycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o najlepszych lokalizacjach w Europie lub trajektorii czynszów, zapoznaj się z naszymi najnowszymi wynikami badań.

Prologis Park Nieuwegein, the Netherlands
Co rządzi podażą w nieruchomościach logistycznych?

Co rządzi podażą w nieruchomościach logistycznych?

W naszym ostatnim raporcie badaliśmy trendy strukturalne stojące za popytem na nowoczesne powierzchnie logistyczne. Zakładając, że w najbliższej...

Prologis Park Wrocław III
Indeks czynszów nieruchomości logistycznych Prologis w 2020 roku

Indeks czynszów nieruchomości logistycznych Prologis w 2020 roku

Wprowadzony w 2015 r. indeks czynszów nieruchomości logistycznych publikowany przez Prologis pozwala śledzić trendy w wysokości stawek efektywnego...

Prologis Park Meadows
Nieruchomości w logistyce – analiza możliwości konwersji obiektów handlowych

Nieruchomości w logistyce – analiza możliwości konwersji obiektów handlowych

Kryzys napędza zmianę. COVID-19 sprawił, że w niecałe pięć miesięcy branża handlowa przyspieszyła swój rozwój o ponad pięć lat. Wzrost popularności...

Prologis Essentials Marketplace LEDs
Raport: Wpływ działalności Prologis na globalną gospodarkę

Raport: Wpływ działalności Prologis na globalną gospodarkę

Kluczowe znaczenie rynku nieruchomości logistycznych w łańcuchu dostaw zostało potwierdzone. Pierwsze dowody pojawiły się już na początku 2020 roku...

Prologis Park Tres Rios
Zmiany w łańcuchach dostaw szansą na wygenerowanie większego popytu

Zmiany w łańcuchach dostaw szansą na wygenerowanie większego popytu

W piątej części specjalnego raportu dotyczącego wpływu COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych szacujemy potencjalny wzrost popytu w...