Anna Jonsson
Vice President, Legal Counsel w Europie Środkowo-Wschodniej

Anna Jonsson - Legal Counsel CEE - Prologis

Anna Jonsson, Vice President, Legal Counsel w Europie Środkowo-Wschodniej, nadzoruje wszystkie aspekty prawne działalności w Polsce, w tym przygotowuje i negocjuje umowy najmu, umowy kupna i sprzedaży, nadzoruje sprawy sądowe i dba o zgodność działalności spółki z przepisami prawa.

W ramach europejskiego działu prawnego współpracuje z innymi doradcami prawnymi Prologis oraz zewnętrznymi doradcami, zapewniając skuteczność i koordynację wymagań naszych klientów na całym świecie.

Jonsson dołączyła do Prologis w 2008 roku. Ma 25-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości w zakresie transakcji zakupu i sprzedaży,  budowy, wynajmu i zarządzania. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1998 roku pracując dla Skanska. Jako starszy doradca w kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel udzielała porad prawnych w zakresie transakcji na rynku nieruchomości.

Jonsson uzyskała tytuł magistra prawa w 1998 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także członkiem RICS i Instytutu CCIM.