'Outstanding' DC3 at Prologis Park Prague-Airport
 

V roku 2017 sa Prologis stal prvou developerskou spoločnosťou v Českej republike, ktorá pre jednu zo svojich logistických budov získala akreditáciu BREEAM na najvyššej úrovni „Outstanding“. V máji roku 2019 sa tento úspech zopakoval s budovou 3 v Prologis Park Prague-Airport, ktorá sa tak stala iba druhou budovou v krajine s týmto hodnotením.

Vlastniť dve z troch budov na kontinentálnej Európe, ktoré v najdlhšie zavedenom systéme akreditácie udržateľnosti BREEAM dosiahli na najvyšší „Outstanding“ stupeň je veľký úspech. Ale v prípade Prologis nejde o prekvapenie. Spoločnosť totiž v tejto oblasti zaujala vedúce postavenie a svetu dokazuje, ako sa môže udržateľnosť stať hlavnou konkurenčnou výhodou. Stále väčší počet dnešných zákazníkov hľadá trvalo udržateľné a odolné budovy, ktoré pomáhajú znižovať náklady, zaisťujú hladký chod prevádzky a dokážu pritiahnuť a udržať kvalifikovanú pracovnú silu.

Prologis s budovou v Prologis Park Prague-Airport dosiahol v procese hodnotenia BREEAM skóre 88,3 %. Viac ako 27 500 metrov štvorcových z celkových 37 800 metrov štvorcových, ktoré budova ponúka, bolo postavených na mieru spoločnosti EYELEVEL. Zvyšok je špekulatívna výstavba.

Projekt jasne ukazuje, čo sa dá v oblasti logistického developmentu dosiahnuť, keď odborníci na všetkých úrovniach spolupracujú za účelom splnenia zavedených cieľov: dodať udržateľnú budovu, ktorá efektívne nakladá s energiami, zaisťuje nízke prevádzkové náklady a poskytuje zdravé prostredie pre svojich užívateľov. Použitím moderných sanitačných zariadení a systému rekuperácie dažďovej vody pre splachovanie WC sa v budove znížila denná spotreba pitnej vody o 83,5 % a spotreba primárnej energie o 54 %. Nakladanie s energiami je sledované a merané najmodernejšími meracími systémami, zatiaľ čo rozvod vody je vybavený systémami zisťovania úniku.

Pri navrhovaní budovy bolo zohľadnené nakladanie s energiami, optimalizáciu podmienok pre jej užívateľov zabezpečila štúdia tepelného komfortu. Budova tak poskytuje dostatok prirodzeného denného svetla, čerstvého vzduchu, ktorý dovnútra prúdi otvárateľnými oknami, zaisťuje nízku úroveň hluku a v použitých stavebných materiáloch bol eliminovaný obsah znečisťujúcich látok. Stavebné materiály a interiérové prvky boli vyberané na základe analýzy životného cyklu, ktorá berie do úvahy obstarávacie náklady materiálov aj prevádzkové náklady v priebehu celého ich užívania, vrátane nákladov na likvidáciu. Kedykoľvek to stavebné procesy umožňujú, Prologis používa materiály, ktoré sú recyklované, alebo majú vysoký podiel recyklovaných zložiek.

„Potom, čo bola akreditácia udelená aj tejto budove, má Prologis v Českej republike 14 projektov, ktoré procesom hodnotenia BREEAM prešli: v dvoch prípadoch ide o najvyšší stupeň ‚Outstanding’, dva dosiahli na stupeň ‚Excellent’, ďalšie dva sú ‚Very Good’ a osem získalo hodnotenie ‚Good’. To ilustruje, ako veľmi je pre nás udržateľnosť dôležitá. Tým, že sa riadime našou celkovou obchodnou stratégiou založenou na dôraze kladenom na životné prostredie a na spoločenskej a korporátnej zodpovednosti, ktoré uplatňujeme vo všetkom, čo robíme, môžeme ukázať zvyšku Európy, čo všetko je možné,“ hovorí David Jakeš, senior projektový manažér pre Českú republiku.

Absolútnu väčšinu okolia budovy pokrýva zeleň a dochádza tu k ochrane prirodzeného prírodného prostredia. Tým, že sú tu kultivované miestne druhy vegetácie, bylín, tráv, kríkov a stromov a sú chránené lokálne druhy hmyzu a vtáčia populácia, bola významným spôsobom rozšírená biodiverzita a ekologická hodnota lokality.

Zamestnanci sú podporovaní vo využívaní alternatívnych dopravných prostriedkov na dochádzanie do práce a z práce. K dispozícii sú im zastrešené priestory pre úschovu bicyklov a komfortné zázemie s uzamykateľnými skrinkami, sprchami a priestrannými šatňami. Značné množstvo parkovacích miest je vyhradené pre spolujazdu, ktorej dohováranie všetkým zamestnancom uľahčuje špeciálna webová stránka. Budova je vybavená taktiež nabíjacími stanicami pre elektromobily.

Prologis Park Prague-Airport
 
Starší článok
Hra šampiónov: Prologis Park Bratislava hostil druhý ročník futbalového turnaja

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.