Z pozície globálneho lídra v oblasti logistických nehnuteľností vidíme, ako distribučnými centrami Prologis každý deň prechádzajú značné objemy tovaru, ktoré nám umožňujú žiť moderným spôsobom.

Prologis si je vedomý prepojenej povahy globálneho obchodu, a preto poveril nezávislú poradenskú spoločnosť Oxford Economics (OE) vypracovaním analýzy ekonomických dosahov a preskúmaním toho, ako obchodné operácie spoločnosti Prologis spolu s aktivitami zákazníkov ovplyvňujú globálnu ekonomiku. Prvá fáza štúdie Future Flow of Goods bola vypracovaná v roku 2017. Druhá fáza sa realizovala na jar a začiatkom leta 2020. Vďaka nej spoločnosť OE aktualizovala svoje zistenia tak, aby odrážali rast a zmeny v Prologis v kontexte celého trhu s logistickými nehnuteľnosťami.

Stiahnuť celú správu.


Čo sme zistili:

 

Oxford Economics logo

Skracujeme čas potrebný na dodanie tovaru z celého sveta až k vám.

2,2 bilióna $

je ekonomická hodnota tovaru prechádzajúceho našimi distribučnými centrami každý rok 1

ČO PREDSTAVUJE
3,5 %
HDP v 19 krajinách,
kde pôsobíme
2,5 %
svetového
HDP

Pod strechami Prologis každý deň pracuje

0 850000

ľudí po celom světě 2

Prologis vytvoril

2,8 milióna

pracovných miest 3

Celkový globálny ekonomický vplyv operácií v skladoch Prologis:

226 miliárd $

každý rok 3

Celkové globálne daňové vplyvy Prologis dosahujú hodnotu:

55 miliárd $

každý rok 3

1.  Podľa dát z reportu Oxford Economics za rok 2019. Podľa Oxford Economics je dôležité poznamenať, že HDP predstavuje celkovú hodnotu produkcie tovarov a služieb koncovej spotreby. Niektoré sklady môžu byť využívané na skladovanie medziproduktov (tzn. komponentov pre výrobu tovaru určeného na koncovú spotrebu). Služby samozrejme nevyžadujú skladové priestory a niektoré tovary môže byť pred príchodom ku koncovému spotrebiteľovi uskladnené vo viacerých skladoch
2.  Oxford Economics prvýkrát posudzovala ekonomické vplyvy prevádzky v skladoch Prologis v roku 2017. Vzhľadom k odhadom z tejto doby očakáva, že priama zamestnanosť v skladoch Prologis globálne je jeden zamestnanec na 743 stôp štvorcových (69 metrov štvorcových) skladu. Následný prieskum spoločnosti Prologis spresnil tento odhad a v jednotlivých krajinách špecifikoval priamu zamestnanosť na 1 000 až 1 900 stôp štvorcových na jedného zamestnanca. Na základe pôvodných čísel sme k júlu 2017 odhadli celkovú priamu zamestnanosť v skladoch Prologis na 816 200 pracovníkov. Po aktualizácii predchádzajúceho odhadu by v roku 2017 predstavovala celková zamestnanosť 539 900 zamestnancov. Dnešný odhad globálnej priamej zamestnanosti v skladoch Prologis je 853 700, čo predstavuje 58 % nárast.
3.  Ako sa uvádza v sekcii o metodológii v kapitole 1, tieto vplyvy zahŕňajú priame operácie v samotných skladoch Prologis, nepriame vplyvy (dodávateľský reťazec) a vyvolané vplyvy.