Felhasználási feltételek

Hatályba lépés ideje: 2018. május

Üdvözöljük a Prologis, Inc., valamint tagvállalatai és leányvállalatai (a továbbiakban együttesen: „Prologis”), illetve a Prologis megbízásából külső szolgáltatók kezelésében lévő honlapok és online szolgáltatások (a továbbiakban együttesen: „Webhelyek”) felhasználóit. Kérjük, hogy a Webhelyek használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen felhasználási feltételeket (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek”). A felhasználó a Webhelyek használatával elfogadja a jelen Felhasználási feltételekben foglalt valamennyi feltételt. Amennyiben nem ért egyet a jelen Felhasználási feltételekkel, vagy ha nem kívánja magára nézve kötelezőnek elismerni a Felhasználási feltételeket, kérjük, ne vegye igénybe a Webhelyeket.

A Felhasználási feltételek módosítása

A Prologis fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa vagy kiegészítse a jelen Felhasználási feltételeket, vagy hogy azokból bármely részt töröljön, és az így módosított Felhasználási feltételeket a Webhelyeken közzétegye azzal, hogy a jelen oldal felső részén jelezzük, hogy a dokumentumot mikor módosították. A Felhasználási feltételek módosítása a módosított szöveg közzétételével lép hatályba. Javasoljuk, hogy rendszeresen tanulmányozza a jelen Felhasználási feltételeket. Amennyiben a módosított Felhasználási feltételek közzétételét követően is használja a Webhelyeket, ez úgy értelmezendő, hogy Ön a szóban forgó módosításokat elfogadta. A Prologis bármikor jogosult a Webhelyeket bármely vonatkozásban megszüntetni, módosítani, felfüggeszteni vagy befejezni, a Webhelyek bármely funkciójának az elérhetőségét is beleértve. A Prologis jogosult továbbá előzetes figyelmeztetés vagy bármely további kötelezettség nélkül korlátozni bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat, illetve a Webhelyek vagy azok bármely részének hozzáférhetőségét. A Prologis visszavonhatja a jelen dokumentumban biztosított engedélyt, jogokat és jogosultságokat.

Adatvédelmi szabályzat

Kérjük, hogy a vonatkozó gyakorlatunk megismerése érdekében tekintse át a Webhelyek használatára is alkalmazandó Adatvédelmi szabályzatunkat. Mivel az Adatvédelmi szabályzat időről időre módosulhat, kérjük, hogy azt rendszeresen és figyelmesen tanulmányozza. Az Ön a Webhelyek által gyűjtött személyes információit és adatait a Prologis az Adatvédelmi szabályzatban, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvényekben, jogszabályokban és szabályzatokban foglaltaknak megfelelően jogosult összegyűjteni, felhasználni és megosztani. 

A Webhelyek használata

Általános feltételek

A Webhelyek használatát az Ön számára a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott korlátozásokra figyelemmel engedélyezzük. A Webhelyek használatával Ön elfogadja és vállalja az alábbiakat: a) Ön a 18. életévét betöltötte, és a jelen Felhasználási feltételek megkötéséhez megfelelő jogképességgel rendelkezik; b) pontosan adja meg a Prologis által kért saját kapcsolattartási és egyéb adatait, továbbá értesíti a Prologist az adatokban bekövetkezett bármely változásról; c) a Webhelyeket nem használja olyan módon, amely ellentétes a hatályos törvényekkel, jogszabályokkal vagy bírói végzésekkel, és nem használja a Webhelyeket jogszerűtlen vagy félrevezető módon; d) a Webhelyeket kizárólag rendeltetésszerűen használja; e) nem használja a Webhelyeket olyan módon, amellyel a Prologisnak, a Prologis szolgáltatóinak, tagvállalatainak vagy bármely más személynek kárt okozhat; valamint f) eleget tesz a Prologis által kért vagy elrendelt bármely egyéb ésszerű előírásnak vagy korlátozásnak.

A Webhelyeket minden felhasználó a saját kockázatára használja, beleértve a sértő, a jó ízlést sértő, pontatlan, vitatható vagy egyéb okból helytelen (az alábbiakban meghatározott) Nyilvános posztokkal kapcsolatos kockázatot. Amennyiben Ön a Webhelyeket munkaadója megbízásából használja, ez azt is jelenti, hogy jogosult a jelen Felhasználási feltételeket a munkaadója nevében is elfogadni.

Tiltott felhasználás

Tilos a Webhelyeket olyan módon használni, amely:

  • törvénybe ütköző, fenyegető, goromba, erőszakos, gyalázkodó, gyűlölködő, rágalmazó, becsületsértő, lejárató, megtévesztő, tisztességtelen, jogsértő, jó ízlésbe ütköző, vulgáris, trágár, obszcén, illetve amelyet a Prologis saját belátása szerint a Webhelyre nézve nem tart megfelelőnek;
  • bármely személyt vagy csoportot bármilyen okból, többek között vallás, nem, szexuális irányultság, származás, etnikai hovatartozás, életkor vagy fogyatékosság alapján megtámad, zaklat, degradál vagy megfélemlíteni törekszik;
  • illetéktelenül próbál meg hozzáférni a Webhelyekhez, az azokhoz használt számítógépekhez és hálózatokhoz vagy az azokon tárolt felhasználói adatokhoz, vagy egyéb módon módosítja vagy akadályozza a Webhelyek használatát vagy működését;
  • indokolatlanul vagy aránytalanul nagy terhet ró a Prologis infrastruktúrájára, beleértve többek között a levélszemét küldését vagy más kéretlen tömeges elektronikus levelezési eljárások használatát;
  • számítógépes vírusokat vagy más zavaró, káros vagy kártékony fájlokat vagy programokat továbbít vagy tartalmaz; illetve
  • egyéb módon ellentétes a jelen Felhasználási feltételekben vagy a Prologis által elfogadott vagy a Webhelyeken közzétett bármely más iránymutatásban vagy szabályzatban foglaltakkal.

A Prologis – amennyiben erre felkérik vagy kötelezik –, teljes mértékben együttműködik bármely illetékes bűnüldöző szervvel, illetve ezen szervek tisztségviselőivel bármely felhasználót érintő vizsgálattal kapcsolatban, amely felhasználó a jelen Felhasználási feltételeket megsérti, és (az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően) jogosult átadni az Ön személyes adatait az illetékes bűnüldöző szervnek, illetve ezen szerv tisztségviselőinek, amennyiben erre jogszabály kötelezi.

A Prologis nem köteles a jelen Felhasználási feltételekben foglalt bármely kötelezettségnek az Ön kérésére bármely más felhasználóval szemben érvényt szerezni. Bár azt kérjük, hogy értesítsen bennünket arról, ha a véleménye szerint valamely felhasználó megsérti a Felhasználási feltételeket, fenntartjuk a jogot arra, hogy a saját belátásunk szerint vizsgáljuk ki az ilyen ügyeket és tegyük meg a szükséges intézkedéseket.

Nyilvános posztok

Előfordulhat, hogy a Webhelyeken interaktív funkciókat tartalmazó nyilvános vitafórum (a továbbiakban: „Nyilvános fórum”) is található, ahol Ön és más felhasználók különféle anyagokat, többek között történeteket, hozzászólásokat, fényképeket, véleményeket tehetnek közzé, beleértve az Ön nevét, e-mail címét, cégnevét és egyéb személyes adatait (a továbbiakban: „Nyilvános posztok”). A Prologis nem ellenőrzi és nem hagyja jóvá a Nyilvános posztokat. A Nyilvános posztokban a Webhelyeken más felhasználók által kifejtett nézetek nem tükrözik a Prologis nézeteit vagy értékrendjét.

Nyilvános poszt közzétételéhez a felhasználóknak meg kell adniuk bizonyos személyes adatokat. A felhasználók nem adhatnak meg valótlan személyes adatokat, nem adhatják ki magukat más személynek, és nem tehetnek közzé Nyilvános posztot más személy nevében. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat is.

Az Ön által közzétett Nyilvános posztok tartalmáért és azok következményeiért Ön a felelős. Ön kijelenti, hogy a jelen dokumentumban meghatározott Nyilvános posztok az Ön tulajdonát képezik, illetve hogy rendelkezik a Nyilvános posztok felhasználására vagy azok felhasználásának engedélyezésére vonatkozó szükséges engedélyekkel. Vállalja, hogy az Ön által közzétett Nyilvános posztok i) nem tartalmaznak hamis, szándékosan félrevezető vagy lejárató anyagokat; ii) nem használnak trágár vagy obszcén elemeket, a „rejtett” vulgaritást, obszcenitást vagy trágárságot is beleértve; iii) nem sértik külső felek jogait, beleértve mindenfajta szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, üzleti titkot, személyhez fűződő jogot, személyiségi jogot, nyilvánossághoz való jogot vagy bármely más szellemi tulajdonjogot vagy egyéb tulajdonosi jogosultságot; iv) nem tartalmaznak törvénybe ütköző anyagot, beleértve a gyűlöletbeszédet, nem pornográf jellegűek, és nem zsákmányolnak ki és semmilyen módon nem károsítanak kiskorú személyeket; (v) nem tartalmazzák más felhasználók személy szerint azonosítható vagy pénzügyi információit vagy olyan egyéb információkat, amelyek felhasználhatók lehetnek más felhasználók azonosítására vagy megtalálására; vi) nem tartalmaznak kereskedelmi jellegű anyagokat, például reklámokat, hirdetéseket vagy marketing-anyagokat, fizetett hivatkozásokat, partner-marketinget, spam linket vagy bármely más spam vagy adathalász jellegű tartalmat vagy kéretlen üzeneteket; illetve vii) nem lehetnek törvény- vagy jogszabálysértők és nem hirdethetnek törvény- vagy jogszabálysértő nézeteket.

Bár Ön a Nyilvános posztokkal kapcsolatban a saját nevét, e-mail címét, illetve cégnevét közzéteheti, nem javasoljuk, hogy ezeken túl bármely egyéb személyesen azonosítható információt közzétegyen Nyilvános posztjaiban.

Aktívan nem ellenőrizzük vagy szerkesztjük a Nyilvános posztokban közzétett információkat, de fenntartjuk a jogot arra, hogy eltávolítsunk minden olyan Nyilvános posztot, amely a véleményünk szerint nem tesz eleget a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott tartalmi előírásoknak.

Amennyiben panasszal kíván élni más felhasználók által feltöltött információikat és anyagokat illetően, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi kapcsolati oldalon.

A Prologis a Nyilvános posztok és Javaslatok felhasználásával kapcsolatos joga

Annak ellenére, hogy a Prologis nem tart igényt az Ön által a Nyilvános fórumokon közzétett Nyilvános posztok, illetve az Ön által a Prologis részére eljuttatott bármely ötlet, javaslat vagy visszajelzés (a továbbiakban: „Javaslatok”) tulajdonjogára, Nyilvános posztjai vagy Javaslatai beküldésével Ön az egész világra szóló, időbeli korlátozás nélküli, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, átruházható, továbbengedélyezhető, átengedhető, jogdíjmentes jogot és engedélyt biztosít a Prologis számára a Nyilvános posztok és Javaslatok részben vagy egészben történő felhasználására, bemutatására, kereskedelmi forgalomba hozatalára, sokszorosítására, közzétételére, módosítására, terjesztésére, előadására és nyilvános bemutatására bárhol és bármikor, bármely adathordozón, többek között bármely jelenleg létező vagy a jövőben kifejlesztett nyomtatott, digitális vagy más jellegű kommunikációs formákban, saját magukban vagy bármilyen jellegű más anyagokkal együtt vagy azok részeként úgy, hogy ezzel kapcsolatban Ön semmiféle térítésre nem jogosult, még abban az esetben sem, ha a Prologis megszünteti az Ön hozzáférését a Webhelyekhez. A fentiekben foglaltak érvényének korlátozása nélkül a Prologis jogosult a Nyilvános posztokat és Javaslatokat a Prologis belátása szerint bármely módon felhasználni, lemásolni, bemutatni, előadni, terjeszteni, módosítani és átformálni. Bármely Nyilvános poszt vagy Javaslat beküldésével Ön a Prologis felé kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik az Ön által beküldött valamennyi Nyilvános poszthoz és Javaslathoz, illetve az azokban található valamennyi információhoz fűződő szükséges jogokkal, továbbá, hogy a szóban forgó Nyilvános posztok és Javaslatok nem sértik harmadik személyek tulajdonosi és egyéb jogait, és nem tartalmaznak semmiféle becsületsértő, sérelmes vagy más okból jogszerűtlen információt. Ön a Prologisszal és a Prologis felhasználóival szemben visszavonhatatlanul lemond a Nyilvános posztjait és Javaslatait érintő személyhez fűződő jogokkal vagy a személynek való tulajdonítás jogával kapcsolatos kereset és tényállítás jogáról.

A Prologis és a Prologis által engedélyezett személyek az Ön Nyilvános posztjai közelében vagy azokkal együtt nyilvános hirdetéseket és egyéb információkat tehetnek közzé. Ezekkel a hirdetésekkel kapcsolatban Önt semmiféle térítés nem illeti meg. A hirdetések közzétételi módját és körét további értesítés nélkül módosíthatjuk.

A Webhelyek tartalmának felhasználása

A Webhelyeken található valamennyi információ és tartalom a jelen formájában, azaz bármely – kifejezett vagy beleértett – garancia nélkül áll rendelkezésre, beleértve többek között a kereskedelmi megfelelőséggel, megfelelő minőséggel, adott rendeltetésre való alkalmassággal és a jogsérelem hiányával kapcsolatos hallgatólagos garanciát vagy egyéb feltételeket.

A Prologis igyekszik a Webhelyeken pontos és naprakész tartalmakat biztosítani. Ennek ellenére a Prologis nem vállal semmiféle garanciát vagy feltételt és nem nyújt semmiféle jognyilatkozatot vagy más kondíciót a Webhelyeken biztosított anyagok pontosságát vagy naprakész voltát illetően. A Prologis nem vállal felelősséget a Webhelyeken előforduló hibákért és hiányosságokért. A Webhelyeken található információkat és véleményeket a Prologis kizárólag tájékoztató céllal közli, és azokat külön értesítés nélkül bármikor módosíthatja. A Webhelyeken található tartalmak nem minősülnek befektetési, jogi, adóügyi vagy más tanácsadásnak, és azokat nem azzal a céllal teszik közzé, hogy bárki a befektetési vagy bármely egyéb döntéseit azokat figyelembe véve hozza meg. Mielőtt bármilyen befektetési döntést meghozna, ajánlatos az adott kérdésre vonatkozó konkrét szaktanácsot kérnie.

Más Webhelyek

Előfordulhat, hogy a Prologis a könnyebb tájékozódás kedvéért más vállalkozások tulajdonát képező webhelyekre mutató hivatkozásokat helyez el az oldalain. Az említett webhelyek nem tartoznak a Prologis ellenőrzése alá, a jelen Felhasználási feltételek azokra nem vonatkoznak, továbbá a Prologis a külső webhelyeket nem ellenőrzi, nem tesz semmiféle jognyilatkozatot és semmiféle felelősséget nem vállal azokkal kapcsolatban, beleértve többek között a külső webhelyeken reklámozott vagy a külső webhelyeken keresztül elérhető termékeket vagy szolgáltatásokat. Az a tény, hogy a Prologis a szóban forgó webhelyekre a saját oldalán hivatkozik, nem értelmezhető úgy, hogy azok tartalmát jóváhagyja. Minden felhasználó saját maga felelős az említett webhelyeken esetlegesen felmerülő vírusokkal és más kártékony elemekkel szembeni védekezésért.

A Prologis értékpapírjai

A Prologis a Webhelyeken nem nyújt befektetési tanácsokat, és a Webhelyeken található tartalom nem minősül a Prologis értékpapírjai eladására vonatkozó ajánlatnak vagy Prologis értékpapírok vételére vonatkozó ajánlati felhívásnak. Amennyiben úgy dönt, hogy a Webhelyeken található bármely anyagot felhasznál a Prologis értékpapírjainak megvásárlására vagy eladására vonatkozó döntések során, felhívjuk a figyelmét, hogy a Webhelyeken található anyagok a korábbi teljesítményt tükrözik és csak a múltra vonatkozó információkat tartalmaznak, valamint hogy a korábbi teljesítményre és a múltra vonatkozó információk nem feltétlenül adnak pontos jelzést a jövőbeni teljesítményre nézve. „A jövőbe tekintő kijelentések” szakaszt lásd alább.

A jelen webhelyen található semmiféle tartalom nem minősül bármely meglévő vagy a későbbiekben alapítandó kibocsátó értékpapírjai eladására vonatkozó ajánlatnak vagy ilyen értékpapírok vételére vonatkozó ajánlati felhívásnak. Bármely ilyen jellegű eladási vagy vételi ajánlatra kizárólag az USA módosított 1933. évi értékpapír-törvénye vagy az értékpapírokra vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján bejegyzett vagy az említett jogszabályok értelmében nem bejegyzés-köteles tranzakció keretében kerülhet sor. Sem a Prologis, sem a Prologis tanácsadói, megbízottai, tagvállalatai, partnerei, tagjai vagy munkatársai nem tesznek semmiféle jognyilatkozatot és nem vállalnak semmiféle garanciát a jelen dokumentumban foglalt információk pontosságát és hiánytalanságát illetően, továbbá nem vállalnak felelősséget a jelen dokumentumban foglalt információk hiányossága, pontatlansága vagy nem megfelelő volta miatt bekövetkezett veszteségekért és károkért.

Jövőbe tekintő kijelentések

A Webhelyek a jövőre vonatkozó különféle megállapításokat, illetve a Prologis és tagvállalatai működésére, jövőbeni eredményére és kilátásaira vonatkozó feltevéseket tartalmazhatnak. Az ilyen jellegű jövőbe tekintő kijelentések a jelenlegi várakozásokon alapulnak, és a teljesítményre nézve nem jelentenek garanciát. Ezeket a megállapításokat különféle kockázatok és bizonytalanságok befolyásolhatják, amely kockázatok és bizonytalanságok nehezen megjósolhatók, és azokra a vállalat vezetésének nincs befolyása. A tényleges teljesítményt és az eredményeket lényeges gazdasági és egyéb tényezők befolyásolják, amelyek következtében a tényleges eredmények vagy események a jövőre vonatkozó megállapításokban és az ezekhez kapcsolódó feltevésekben megfogalmazott vagy azokba beleérthető eredményektől és eseményektől jelentős mértékben eltérhetnek. A Prologis által az USA értékpapír- és tőzsdei felügyeletéhez benyújtott jelentések számos ilyen jellegű kockázatot és bizonytalanságot határoznak meg. A jövőre vonatkozó minden megállapítás (és minden más dátummal ellátott közlemény) kizárólag a közzététel napján érvényes körülményeket ismerteti, és a Prologis felhívja a figyelmet arra, hogy nem javasolt túlzott mértékben támaszkodni az ezekben a megállapításokban foglaltakra. A Prologis semmiféle kötelezettséget sem vállal arra, hogy a jövőbe tekintő kijelentéseket az időközben felmerült információk, későbbi események stb. ismeretében bármilyen módon módosítsa.

A Prologis szerzői jogai és védjegyei

A Webhelyeken található összes tartalom, többek között a szöveges és képi tartalmak, logók, gomb-ikonok, képek és szoftverek a Prologis, illetve a Prologis tartalomszolgáltatóinak a tulajdonát képezik, azok a szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvényekben biztosított védelem alatt állnak. Előfordulhat, hogy a Prologis által a Webhelyeken közzétett tartalmak kizárólag az Ön személyes használatára szolgálnak, vagy az Ön és a Prologis között fennálló üzleti kapcsolattal függnek össze, és azokat Ön kizárólag ezzel a céllal összefüggésben a saját merevlemezére letöltheti vagy kinyomtathatja. A Webhelyeken elhelyezett tartalmakat kizárólag a Prologis kifejezett írásos engedélye birtokában lehet lemásolni, módosítani vagy terjeszteni. A jelen dokumentum egyetlen eleme sem biztosít hallgatólagosan, korábban kifejtett álláspont alapján vagy bármilyen más jogalapon semmiféle engedélyt vagy jogosultságot a Prologis bármely szabadalmi, védjegyhez fűződő, szerzői jogi vagy más tulajdonosi joga értelmében. Minden jog fenntartva.

Szerzői jogi kifogások

Az 1998. évi Digital Millennium Copyright Act (a továbbiakban: „DMCA”) jogorvoslati lehetőséget biztosít a szerzői jogtulajdonosok számára, akik szerint az Interneten közzétett valamely tartalom sérti az Egyesült Államok szerzői jogi törvénye értelmében fennálló jogaikat. Amennyiben jóhiszeműen úgy véli, hogy a Webhelyeken közzétett tartalom az Ön szerzői jogát sérti, jogában áll felszólítani a Prologist, hogy az érintett anyagot távolítsa el a Webhelyekről.

A felszólításnak az alábbi információkat kell tartalmaznia: a) a szerzői jog tulajdonosának érdekében eljárásra jogosult személy tényleges (fizikai) aláírása; b) az állítólagosan megsértett szerzői jogi mű leírása; c) az állítólagosan jogsértő tartalom, illetve annak a leírása, hogy az adott tartalom a Webhelyeken pontosan hol található; d) az Ön neve, címe, telefonszáma és e-mail címe; e) az Ön által tett nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy az érintett tartalom sérelmezett módon történő felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, a jogtulajdonos megbízottja vagy valamely jogszabály nem engedélyezi; továbbá f) az Ön által tett nyilatkozat arról, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a felszólításban foglalt információk a valóságnak megfelelnek valamint, hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, illetve a szerzői jog tulajdonosának a megbízásából jár el.

A DMCA értelmében a jelen pontnak megfelelően megküldött felszólítást a következő címre kell címezni:

Prologis
1800 Wazee Street, Suite 500
Denver, Colorado 80202 USA
ATTN: General Counsel

Jogsértések bejelentése

Ha olyan tartalommal találkozik a Webhelyeken, amely a véleménye szerint ellentétes a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakkal, ezt az alábbi „Kapcsolat” bekezdésben található link segítségével jelentheti a Prologisnak. Ha bejelentést tesz valamely tartalommal kapcsolatban, ez nem jelenti azt, hogy az adott tartalmat automatikusan eltávolítjuk a Webhelyekről, a Nyilvános fórumot is beleértve.

Fordítások

A jobb tájékoztatás érdekében előfordulhat, hogy a jelen Felhasználási feltételeket más nyelvekre is lefordíttatjuk. Az Ön és a Prologis kapcsolatára ilyen esetekben is a Felhasználási feltételek angol nyelvű verziója az irányadó, és amennyiben a két változat között bármilyen ellentmondás található, az angol nyelvű változatot vesszük figyelembe.

Irányadó jog

A Webhelyek, illetve a jelen Webhelyen található bármely tartalom az Ön által történő használatából eredő bármely jogvita esetén az Amerikai Egyesült Államok Colorado államának törvényei az irányadók anélkül, hogy foganatosítanák az említett államban alkalmazott kollíziós szabályokat. Colorado állam szövetségi és állami bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek mindenfajta kereset tekintetében. A Webhelyekhez történő hozzáféréssel Ön kifejezetten elfogadja Colorado állam szövetségi és állami bíróságainak személyes joghatóságát.

A Megállapodás megszűnése

A Prologis bármikor külön indokolás nélkül megszüntetheti az Ön a Webhelyekhez történő hozzáférését.  Ilyen esetben Önt nem illeti meg jogorvoslat, és a hozzáférés megszüntetése következtében a Prologist semmiféle felelősség nem terheli. 

A fentiekben foglalt ezzel ellentétes rendelkezésektől eltérően a jelen Felhasználási feltételek felmondása vagy az Ön a Webhelyekhez történő hozzáférésének megszüntetése esetén a jelen Felhasználási feltételekben foglalt, a licencjogokra, garanciákra, üzleti titokra, adatvédelmi kötelezettségekre, tulajdonjogokra, a felelősség korlátozására és a kártérítési kötelezettségekre vonatkozó valamennyi rendelkezés továbbra is változatlanul hatályban marad, beleértve a Prologis jogát az Ön Nyilvános posztjainak és Javaslatainak felhasználására.

A felelősség korlátozása

A Felhasználók a Webhelyeket és a Webhelyekről származó anyagokat saját kockázatukra használhatják fel. A Webhelyek bármikor, külön értesítés vagy felelősség nélkül módosíthatók, frissíthetők, megszakíthatók, felfüggeszthetők vagy megszüntethetők.

A Prologis semmiféle kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal a Webhelyekhez való hozzáférés vagy a Webhelyeken található bármely tartalom felhasználása vagy letöltése következtében az Ön személyét, számítógépét vagy más vagyontárgyát érintő károkért. A PROLOGIS, A PROLOGIS TAGVÁLALLATAI, MEGBÍZOTTAI, MUNKATÁRSAI VAGY ALVÁLLALKOZÓI SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGGEL NEM TARTOZNAK ÖN VAGY BÁRMELY MÁS SZEMÉLY FELÉ SEMMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNY, ELRETTENTŐ VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, ILLETVE (KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT) KIESŐ NYERESÉGBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ, A WEBHELYEKKEL KAPCSOLATOS VESZTESÉGEKÉRT, BELEÉRTVE AZT AZ ESETET IS, HA A PROLOGIS, A PROLOGIS TAGVÁLLALATAI, MEGBÍZOTTAI, MUNKATÁRSAI VAGY ALVÁLLALKOZÓI TISZTÁBAN VANNAK A SZÓBAN FORGÓ KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉVEL. EZ A FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS VALAMENNYI KÖVETELÉSRE VONATKOZIK, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL VAGY JOGELLENES KÁROKOZÁSBÓL (PÉLDÁUL GONDATLANSÁGBÓL, TERMÉKFELELŐSSÉGBŐL ÉS SZIGORÚ FELELŐSSÉGBŐL) EREDŐ KÖVETELÉSEKET.

EGYES ÁLLAMOKBAN NEM ENGEDÉLYEZETT A JÁRULÉKOS- VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁROK MIATTI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA; ILYEN ESETBEN ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ADOTT KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.

Kártérítés

Ön vállalja, hogy mentesíti, kártalanítja, megvédi és az esetleges károk ellen – a költségeket, felelősséget és ügyvédi díjakat is beleértve – folyamatosan biztosítja a Prologist, a Prologis tagvállalatait és megbízottait bármely harmadik személy által az alábbiakkal kapcsolatban benyújtott kereset vagy követelés esetén: i) az Ön hozzáférése a Webhelyekhez vagy azok használata; ii) a Felhasználási feltételek az Ön által történő megsértése; iii) az Ön Nyilvános posztjainak vagy Javaslatainak a Prologis részéről történő felhasználása; iv) az Ön Nyilvános posztjainak vagy Javaslatainak harmadik személy által történő illetéktelen felhasználása az érintett Javaslat vagy Nyilvános poszt közzétételét követően; illetve v) bármely természetes vagy jogi személy szellemi tulajdonjogának vagy bármely más jogának az Ön által történő megsértése. A Prologis fenntartja a jogot arra, hogy az Ön költségére kizárólagos védekezést és ellenőrzést gyakoroljon bármely ügyben, amellyel kapcsolatban Ön a Prologist kártalanítani köteles, Ön pedig vállalja, hogy együttműködik a Prologisszal a szóban forgó követelésekkel szembeni védekezésben. Ön vállalja, hogy a Prologis előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem kezdi el az ilyen jellegű ügyek rendezését. A Prologis megteszi az ahhoz szükséges lépéseket, hogy értesítse Önt minden tudomására jutott ilyen jellegű követelésről, keresetről vagy eljárásról.

Kapcsolat

A jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármely kérdését, kérjük, küldje az alábbi kapcsolattartási oldalra.

KEZDJÜK EL!

Minden kapcsolat egy beszélgetéssel kezdődik. Csapatunk azért van itt, hogy segítsen.