Máté Szoboszlay – „Musíme byť rýchli ako šprintéri a zároveň vytrvalí ako maratónski bežci"

Mate Szoboszlay_Director of Capital Deployment_Prologis

Mate Szoboszlay

Riaditeľ pre výstavbu

Máté Szoboszlay sa stal súčasťou maďarského tímu Prologis vo februári 2020 po tom, čo viac ako 10 rokov získaval skúsenosti z oblasti správy portfólií a transakcií. Ako riaditeľ pre výstavbu zodpovedá za identifikáciu nových príležitostí pre development, koordináciu projektov na mieru ( „build-to-suit“) a získavanie nových zákazníkov. O budovy ako také sa zaujíma už od detstva – najprv išlo o historické pamiatky, potom o urbanizačné procesy a nakoniec o vznik prosperujúcich moderných komerčných nehnuteľností.

Je presvedčený, že spoločnosť Prologis vďaka využívaniu inovatívnych technológií, nepretržitej analýze trendov a schopnosti rýchlo sa adaptovať, stavať udržateľné budovy a spĺňať najrôznejšie potreby zákazníkov, nastavuje trendy vo svojom sektore. Budovy Prologis sú pripravené na výzvy budúcnosti a disponujú riešeniami na zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti, energetickej efektivity a ohľaduplnosti voči životnému prostrediu. Na pozadí množstva výziev, ktoré pandémie prináša, nachádza Máté paralely medzi náplňou svojej práce s charakteristikami športovcov: rýchlosťou šprintéra a vytrvalosťou maratónskeho bežca.

Podľa jeho názoru je kľúčom k úspechu spoločnosti Prologis okrem využitia trhových príležitostí vyplývajúcich z pozície globálneho lídra tiež vedomé vytváranie hodnôt, vysoký štandard služieb v rámci celého reťazca, zameranie na zákazníka či inovatívny a zároveň dlhodobo udržateľný prístup. Ako príklady z praxe uvádza programy Prologis Essentials Marketplace a PARKlife. Podstatou oboch je, že: „Prologis neponúka len obyčajné skladové priestory. Poskytuje zázemie vyznačujúce sa pohodlím, vysokou úrovňou bezpečnosti aj celým radom funkcií, vďaka ktorým v našich parkoch zamestnanci zákazníkov radi pracujú a vďaka zdravému pracovnému prostrediu sú tiež oveľa produktívnejší. "

Máté nachádza v spoločnosti Prologis aj motiváciu k lepším výkonom, pretože verí, že pôsobiť v rámci fungujúceho globálneho tímu, ktorého distribučnými centrami ročne preteká tovar v hodnote 2,2 miliardy dolárov, čo sú takmer 2,5 percenta svetového HDP, je výnimočná príležitosť. Okrem toho zdôrazňuje, že aj hodnoty, ktoré spoločnosť zastáva, sú pre neho dôležitým referenčným bodom. Medzi konkrétnymi faktormi, ktoré pre neho boli pri rozhodovaní o nástupe na novú pozíciu kľúčové, spomína napríklad neustále zlepšovanie existujúceho portfólia a novú výstavbu, zameranie na zamestnancov optikou zákazníka a cielenú ochranu životného prostredia.

Keďže Prologis presadzuje stratégiu založenú na udržiavaní a rozvoji postavených či zakúpených aktív, prikladá Máté zvláštny význam komplexnému a prozákazníckemu prístupu, ktorý siaha od procesu výberu založeného na komplexnom rozhodovacom cykle až po správu nehnuteľností. Budovanie a profesionálna správa diverzifikovaného portfólia odolného voči krízam je totiž nevyhnutná na dosiahnutie jeho maximálnej investičnej hodnoty.

Najväčšou pracovnou výzvou je pre neho zostať dostatočne flexibilný a teda pripravený na neustále zmeny týkajúce sa ako výstavby, tak akvizičných aktivít. „Som presvedčený, že kľúčom k trvalému úspechu a stabilnému rastu je schopnosť rýchlo sa prispôsobiť meniacemu sa prostrediu, aktuálnym trhovým trendom a potrebám zákazníkov,“ vysvetľuje Máté, ktorý verí, že v súčasnej pandemickej situácii sú flexibilita a schopnosť rýchlej reakcie na trhové zmeny ešte väčšími konkurenčnými výhodami než predtým. Máté k pandémii zastáva ambivalentný prístup. „Na individuálnej ľudskej úrovni je situácia nepochybne ťažká, ale v logistickom sektore zažívame profesionálne veľmi vzrušujúce obdobie otvárajúce dobré vyhliadky. Teší ma, že môžem k tomu v týchto neľahkých časoch svojou prácou aktívne prispieť. Mám dobrý pocit z toho, že naši zákazníci sú vďaka našim vysokokvalitným budovám a službám menej vystavení negatívnym dôsledkom pandémie koronavírusu.“

Mátého úvodné profesijné motto sa premenilo na reálnu skúsenosť: sústredená, tvrdá práca spolu s kontinuálnym získavaním nových vedomostí prináša dlhodobo pozitívne výsledky ako vo forme dosiahnutia ďalších úspechov, tak rozšírenia know-how – a v optimálnom prípade oboch týchto sfér.

Viktoria Nagy

Viktória Nagy – „Správa nehnuteľností je tak o udržiavaní...

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.