Paweł Sapek
SVP, regionálny riaditeľ pre strednú Európu a country manažér

Paweł Sapek

Paweł Sapek, senior viceprezident a regionálny riaditeľ pre strednú Európu, je zodpovedný za kompletné portfólio spoločnosti v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a na Slovensku predstavujúce viac ako 4,5 milióna metrov štvorcových. Okrem toho riadi poľskú pobočku spoločnosti a dohliada na všetky operácie v Maďarsku. Dohliada tiež na investície spoločnosti a jej prevádzkové aktivity v celej krajine, a to vrátane zavádzania obchodných stratégií, vyhľadávania investičných príležitostí, nového rozvoja a akvizícií zákazníkov.

Sapek má 25 rokov skúseností v oblasti správy nehnuteľností a projektového vedenia. Pracoval v spoločnosti Segro Poland ako business development director pre strednú a východnú Európu. Predtým pôsobil v spoločnosti Ove Arup & Partners, v nadnárodnej firme pre profesionálne služby a vo Washington Group.

Sapek vyštudoval marketing a manažment na Ekonomickej univerzite vo Katoviciach. Na Ekonomickej univerzite vo Varšave získal diplom za postgraduálne štúdium v ​​oblasti logistického manažmentu.